Brandveiligheidsplan/ Bouwplantoetsing

Zowel nieuw- als verbouw dient te voldoen aan de vereisten voor nieuwbouw of verbouw zoals beschreven in het Bouwbesluit 2012. Voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen dient een bouwwerk of -plan bouwkundig, constructief en installatietechnisch – indien verplicht- aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit te voldoen en wordt hierop getoetst middels de BRL5019. Per 1 juli 2022 treedt een nieuwe wet in werking die stelt dat alle gebouwen en verbouwingen in gevolgklasse 1 (grondgebonden eengezinswoningen, woonboten, vakantiewoningen, bedrijfspanden van max 2 bouwlagen en verbouwingen) onder de verantwoordelijkheid van een erkende onafhankelijke kwaliteitsborgen worden getoetst. Hiermee moet uiteindelijk worden aangetoond dat het gebouwde volledig voldoet aan het Bouwbesluit en niet enkel aan het bouwplan.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: