45 appartementen De Jakobijn, Groningen

In het Ebbingekwartier aan het Boterdiep in Groningen is eind 2017 De Jakobijn opgeleverd. Dit is een wooncomplex met 45 appartementen op het voormalige “Gasterrein”. Dit terrein heeft de afgelopen jaren, zowel boven- als ondergronds, een ware metamorfose ondergaan. Waar voorheen de gebouwen van de gasfabriek zichtbaar waren, prijken nu woontorens op loopafstand van de binnenstad. De Jakobijn staat in verbinding met de parkeergarage, qua oppervlakte de grootste van Nederland. Munnik Brandadvies is gevraagd om De Jakobijn en de verbinding met de parkeergarage brandtechnisch in kaart te brengen.

Brandveiligheidsplan
Al ruim voor de aanvang van de bouw heeft bouwbedrijf Plegt-Vos Munnik Brandadvies gevraagd om het complex te toetsen. Resultaten voortkomend uit onderzoeken kunnen gevolgen hebben voor het ontwerp van het gebouw. Voor meerdere partijen is het daarom prettig om zo vroeg mogelijk de vereiste maatregelen getoetst te hebben. Ontwerpen hoeven dan niet in een later stadium aangepast te worden.

Voor De Jakobijn zijn de brandscheidingen tussen de woningen onderling in kaart gebracht, evenals tussen woningen en vluchtroutes. Middels een brandveiligheidsplan zijn alle vereiste brandveiligheidsvoorzieningen aangegeven. Zeker bij de verbinding met de parkeergarage was het van groot belang deze duidelijk op papier vast te leggen. Daarnaast lag er een uitdaging om de omgevingsvergunning in één keer erdoorheen te loodsen.

Bouwplantoetsing
Het brandveiligheidsplan van De Jakobijn is getoetst volgens de BRL 5019 en akkoord bevonden. Bewoners van het gebouw kunnen met een gerust hart genieten op deze toplocatie!