Uitgangspuntendocument (UPD) sprinkler, overdrukinstallatie, portiek

Als gebouweigenaar of –gebruiker is het belangrijk de brandveiligheid aan de hand van het Bouwbesluit 2012 op orde te hebben. In het Bouwbesluit staan de voorschriften welke vereist zijn voor de specifieke situatie van het gebouw, de gebruiksfunctie en bijvoorbeeld de bezettingsgraad.

In een UPD staan afspraken over de brandbeveiliging tussen gebruiker, het bevoegd gezag en de verzekeraar. Daarnaast wordt de situatie van het gebouw beschreven, het doel van de brandbeveiliging, de brandveiligheidsrisico’s, de gemaakte keuzes en de uitwerking van het brandbeveiligingsconcept. In dit laatste document wordt integraal ingegaan op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen om het risico op branduitbraak en –uitbreiding te voorkomen.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: