16 appartementen de Dreef, Haarlem

In een monumentaal pand aan de Dreef in Haarlem ontwikkelde BV Nederlands Monumentenbezit zestien appartementen. Het gaat in dit geval om herbestemming van het gebouw waarbij de oorspronkelijke gebruiksfunctie wordt veranderd. Omdat dit pand nu een woonfunctie krijgt, was het verzoek aan Munnik Brandadvies om hiervoor een bouwplantoetsing uit te voeren op basis van het niveau bestaande bouw van de nieuwe gebruiksfunctie. De nieuwe situatie, zoals bleek uit het digitaal toegezonden tekenwerk, was volledig duidelijk. Daarom was het niet noodzakelijk om hiervoor ter plaatse te komen, wat reistijd en -kosten uitspaarde. Ook konden we daardoor de opdracht snel uitvoeren, uiteraard zonder concessies te doen aan de brandveiligheid van de woningen.

Iedere woning een compartiment
Het gebouw bestaat uit vier woonlagen. Elke woning is een brandcompartiment. Daarbij is een onderlinge brandscheiding noodzakelijk. Uitgangspunt is dat de bewoners op elke plek in het gebouw voldoende vluchttijd hebben in geval van brand. Daarom zijn de trappenhuizen apart gecompartimenteerd van de woningen. Dat is belangrijk, omdat het inademen van rook voor mensen vaak nog schadelijker is dan de brand zelf.

Brandoverslag
Omdat het gebouw in het centrum van Haarlem staat, is ook gekeken naar de brandoverslag. Een van de te nemen maatregelen was het voldoende brandwerend maken van een overdekte toegang naar de achterliggende parkeerplaats. De buitenste muur van deze doorrit staat op de perceelgrens, waardoor risico van brandoverslag aanwezig is. Die muur is nu zodanig gebouwd dat hij volgens het Bouwbesluit voldoet als volwaardige compartimentscheiding. De vluchtroutes in het gebouw – inclusief trappen – zijn gecontroleerd op breedte en hoogte. Voor het brandveiligheidsplan zijn bovendien het aantal en de plaats van de rookmelders gecontroleerd.

Het hele gebouw brandveilig
Het gebouw zit qua bouwkundige brandveiligheid op alle vier woonlagen goed in elkaar. De opdrachtgever kan nu aantonen dat het gebouw voldoet aan alle wettelijke eisen en regelgeving. Wij hebben de klant kunnen ontzorgen door een vlotte afhandeling. Daardoor kon ook het vergunningstraject snel worden doorlopen.