Leveringsvoorwaarden

Op al onze dienstverlening en leveringen is de DNR-2011-herziening juli 2013 van toepassing. Inkoopvoorwaarden die afwijken van de DNR-2011-herziening juli 2013 worden van de hand gewezen. De Nieuwe Regeling 2011-herziening juli 2013, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011, is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013. Indien gewenst, sturen we u de DNR-2011 kosteloos toe. U kunt DNR-2011 ook downloaden via deze link.