Performed Based Engineering

Voor complexe gebouwen of gebouwen met een bijzonder groot oppervlakte bestaan steeds meer behoeften aan Performance Based Engineering, omdat we niet altijd met de standaard prestatie-eisen uit de voeten kunnen. Eigenlijk komen we met Performed Based Engineering in het speelveld van riscogerichte aanpak van de brandveiligheid in plaats van een regelgerichte aanpak. Of wel; denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Complexe gebouwen vragen om creativiteit zonder vooraf opgelegde beperkingen en een breed view aan brandscenario’s om maatwerk te leveren aan het vereiste brandveiligheidsniveau. In veel gevallen vormen dit soort gebouwen en hun gebruik een unieke combinatie. De eventuele functiewijzigingen in de loop van hun levensduur zijn niet op voorhand te voorspellen. Wel kunnen middels Performed Based Engineering de brandveiligheidprestaties geanalyseerd worden (risico analyse) en de kosten van verbeterde prestaties inzichtelijk gemaakt worden.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: