Fire Safety Engineering

Steeds vaker lopen gebouwen tegen de beperkingen aan van de standaard regelgeving vanuit het Bouwbesluit, waardoor het (financieel) onhaalbaar wordt om tenminste het met de wetgeving beoogde brandveiligheidsniveau te realiseren. FSE kijkt daarom naar alternatieve presterende manieren om het vereiste brandveiligheidsniveau te halen en te borgen. Het brengt de omslag van voldoen aan de regelgeving naar risicogerichte brandveiligheid, waardoor gebouwen aan prestaties voldoen in plaats van aan strikte regels. Er ontstaan dus alternatieve oplossingen, die als gelijkwaardigheden getoetst worden aan het Bouwbesluit. We spreken in dit geval van complexe gelijkwaardigheden.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: