Disclaimer

Disclaimer e-mailberichten

Munnik Brandadvies (MB) heeft aan het opstellen en verzenden van e-mailberichten (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat een bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. MB aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan e-mailberichten rechten worden ontleend. De informatie verzonden in e-mailberichten inclusief bijlage(n) zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Indien u niet de beoogde ontvanger van een bericht bent, verzoekt MB u vriendelijk doch dringend het bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. MB wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van berichten aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en het e-mailbericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. MB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.