Omgevingsvergunning voor bouwen

Om een bouwwerk te realiseren of te renoveren, is onder andere een omgevingsvergunning voor bouwen noodzakelijk. Om aan te tonen dat je plannen passen binnen het bestemmingsplan en voldoen aan het Bouwbesluit, is een brandveiligheidsplan (BVP) noodzakelijk. De doelstelling van een BVP is het verstrekken van informatie die in het kader van brandveiligheid noodzakelijk is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Hierbij wordt de brandveiligheid integraal benadert voor zowel de bouwkundige, installatietechnische als organisatorische maatregelen (BIO). Een BVP beschrijft:

  • Sterkte bij brand
  • Brandcompartimentering
  • Risico op brandoverslag
  • Vluchtroutes
  • Loopafstanden
  • Eisen aan materialen
  • Eisen aan (brandveiligheids-)installaties
  • Repressieve voorzieningen
  • Organisatorische maatregelen.

Tezamen met de bouwtekeningen/plattegronden van het bouwwerk met de daarop vereiste brandveiligheidsvoorzieningen aangegeven, dient Munnik Brandadvies BV alle vereiste stukken in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwen.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: