Computational Fluid Dynamics, CFD-berekening

Gebouwen worden steeds complexer. De bestaande rekenregels en praktijkrichtlijnen zijn ontworpen voor minder complexe situaties en zijn daardoor niet toereikend. Denk bij complexe situaties aan rookafvoer in parkeergarages en rookverspreiding bij brand in een atria. Een CFD-berekening is een geavanceerde methode die gebruik maakt van computersimulaties om in complexe omgevingen lucht- en vloeistofstromingen te berekenen en te optimaliseren. Door middel van een CFD-berekening worden luchtstromen in kaart gebracht die in een gebouw ontstaan ten tijde van brand. Doordat middels simulatie brandgedrag en rookvorming voorspelt wordt, kan het gebouwontwerp in de VO-fase nog aangepast worden voor een zo optimaal brandveilig resultaat.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: