Bouwkundige brandveiligheid

Bouwkundige prestatie-eisen zijn afgeleid van functionele-eisen en betreffen de minimumeisen waar een bouwconstructie of onderdeel aan moet voldoen. Door deze minimumeisen inzichtelijk te maken wordt het helder welke voorzieningen noodzakelijk zijn voor het vereiste brandveiligheidsniveau.