Programma van Eisen (PvE)

Is voor een gebouw een brandmeldinstallatie vereist, dan is het wettelijk verplicht om een Programma van Eisen (PvE) voor deze installatie op te stellen. Hierin staat het programma van eisen waaraan de brandmeldinstallatie moet voldoen. In het PvE worden expliciete eisen vermeld, maar ook de prestatie-eisen. Door beide eisen te formuleren wordt het inzichtelijk op welke basis functioneel ontworpen moet worden en binnen welke financiële kaders.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: