Ontruimingsscenario’s

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van ontruimingstijden gerelateerd aan de gebruiksfunctie en het Bouwbesluit. Gemiddeld kan gesteld worden dat een ontruimingsorganisatie in bijvoorbeeld een zorginstelling binnen 15 minuten een afdeling kan ontruimen. Deze stelling is puur theoretisch. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de praktijkscenario’s waar de ontruimingsorganisatie tegenaan kan lopen tijdens de feitelijke ontruiming zelf. Denk hierbij aan menselijk gedrag, maar ook aan gebouwgebonden risico’s. De tijd die beschikbaar is om te ontruimen en te vluchten wordt op basis van rekenmodellen ingeschat. Dit kan alleen als in diverse situaties de veilige condities van vluchtwegen en compartimenten gegarandeerd blijven. Middels rookverspreidingsberekeningen worden de condities in de vluchtroutes beoordeeld. De kwaliteit van brandscheidingen wordt hierin meegenomen om te berekenen hoeveel rook er in de vluchtroutes terecht komt en hoelang het duurt voordat de veilige grenswaarden overschreden worden. Het inzichtelijk brengen van diverse scenario’s brengt bewustwording van risico’s, mogelijkheden en onmogelijkheden bij de ontruimingsorganisatie.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten:

  • Alle
  • Bijeenkomstgebouwen