Stadhuis, Groningen

Munnik Brandadvies heeft al jaren een goede werkrelatie met de gemeente Groningen. De gemeente vroeg ons nu hen te adviseren bij de aanleg van een nieuwe brandmeldinstallatie. We hebben de gemeente kunnen ontzorgen door de aanbesteding van het installatiewerk te begeleiden.

Certificatieplicht
Het advieswerk bestond uit het maken van een basisontwerp voor de brandmeldinstallatie en het opstellen van een programma van eisen. Vervolgens is er een detailontwerp gemaakt. Voor het Stadhuis geldt een certificatieplicht, omdat er via de brandmeldinstallatie ook een doormelding is naar de brandweer. De bestaande installatie zat tegen het einde van zijn economische en technische levensduur; hij kon tijdig worden vervangen en voldoet weer helemaal aan de wet- en regelgeving.

Esthetische én kosten-efficiënte oplossingen
Het Stadhuis van Groningen is een monument waarin veel kunst aanwezig is. Brandveiligheid moet dan het liefst ook esthetisch verantwoord zijn. In het plafond is een kunstwerk verwerkt; rookmelders zouden daar erg misstaan. Daarom is gekozen voor infrarood beams. Dit systeem heeft zenders en ontvangers en gaat in alarm als een infraroodstraal door rook wordt onderbroken. Omdat er minder rookmelders nodig zijn, is dit ook een kosten-efficiënte oplossing.

Gelijkwaardigheden
Ten slotte kon er een gelijkwaardigheid worden toegepast voor de zgn. nevenindicatoren. Dat zijn de rode lampjes die de organisatie de weg moeten wijzen als een brandmeldinstallatie in alarm is. Met de nieuwe geavanceerde brandmeldcentrale is nu op melderniveau te zien waar een brand zich bevindt. De brandweer vond nevenindicatoren daarom niet meer nodig.

Begeleiding aanbesteding
Als onafhankelijk adviseur – wij werken niet met vaste partijen – hebben we deze aanbesteding begeleid. Ook tijdens de werkzaamheden hielden we een vinger aan de pols. Zo is meerwerk voorkomen en bleven de kosten bewaakt. De installateur voert het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeldinstallatie uit.