Kurhaus, Scheveningen

De Amrâth Groep, eigenaar van het Kurhaus en vertegenwoordigd door KBS-BTS, vroeg Munnik Brandadvies het basisontwerp en de basiseisen voor een brandmeldinstallatie in een programma van eisen vast te leggen. We controleerden in dat verband de brandmeldinstallatie, de sprinklerinstallatie en de bouwkundige brandveiligheid.

Onderzoek en oplossingen
De bestaande situatie is gespiegeld aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. De brandmeldinstallatie is vernieuwd. Er zijn extra rook- en brandmelders geplaatst. Ook de vluchtwegen zijn geïnventariseerd. Hierin mogen geen obstakels voorkomen en ze moeten breed genoeg zijn. Er moeten voldoende ontvluchtingsbordjes aanwezig zijn die goed zichtbaar zijn. De door het Bouwbesluit voorgeschreven ontvluchtingstijd bleek met enkele simpele ingrepen goed haalbaar te zijn.

Infrarood beams
Voor de karakteristieke hoge koepel van het Kurhaus zijn rookmelders – zoals in de huidige situatie toegepast – geen geschikte oplossing. Rook heeft namelijk te weinig thermiek om grote hoogten te bereiken. We adviseerden hiervoor een systeem met infrarood beams. Dit systeem biedt ook esthetisch gezien voordelen. Het werkt met een zender en ontvanger over een flinke afstand. Op het moment dat de infraroodstraal wordt onderbroken door rook, gaat het in alarm. Door de ontvangers op meerdere hoogtes te plaatsen, is het hoogteverschil te overbruggen en zijn ook smeulbranden vroegtijdig te detecteren.

Monument
Het Kurhaus in Scheveningen is een monumentaal pand, dat in gebruik is als hotel. In een pand als dit is het wijzigen van brandscheidingen esthetisch gezien niet de meest wenselijke oplossing. Het zou ten koste gaan van authentieke houten lambriseringen en fraaie ornamenten. Toch moet je als hoteleigenaar de veiligheid kunnen waarborgen. Dat bleek mogelijk te zijn met goed aangegeven vluchtwegen die breed genoeg zijn.

Optimale brandveiligheid
Als onafhankelijk adviseur was onze voornaamste rol in de brandveiligheid van het Kurhaus die van ‘kennisbank en vraagbaak’. Verder begeleidden we het proces van het vervangen van de brandmeldinstallatie. Het Kurhaus voldoet met de genomen maatregelen weer geheel aan de laatste normen en is daarmee weer geüpdatet.