Munnik Brandadvies

Brandveiligheidsinspecties zijn levensreddend

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heb je te maken met je zorgplicht en ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van je gebouw. Iedereen heeft het recht om brandveilig te zijn, waar je ook woont, werkt, speelt of leert. Om deze brandveiligheid te borgen moet je je vereiste brandveiligheidsmaatregelen treffen en hiermee voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De omvang en de functie van het gebouw zijn bepalend aan welke eisen voldaan moet worden. Per gebruiksfunctie kan het immers wisselen hoeveel tijd je nodig bent om in het ergste geval alle aanwezigen te evacueren. Daarnaast wil je beperking van de materiele schade waardoor je bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Hoe weet je dat je vastgoed (nog steeds) up-to-date beveiligd is en hoe toon je dit aan? Inspecteur Rudi Buursema inspecteert op jaarbasis honderden panden. Doordat hij per gebouwtype naadloos de aandachtspunten kent, neemt hij ons graag mee voor een kijkje in zijn keuken.

Startpunt: UPD

Om de huidige staat van de algehele brandveiligheid van het gebouw te bepalen, brengen we eerst alle uitgangspunten in kaart waaraan het betreffende gebouw conform het Bouwbesluit moet voldoen. Dit wordt gebundeld in een uitgangspuntendocument (UPD), een maatwerkdocument die toegespitst is op de specifieke situatie van het bestaande bouwwerk. Denk hierbij aan de omvang maar ook de gebruiksfunctie van een gebouw. De brandveiligheid van een bouwwerk steunt op drie pijlers, afgekort als BIO; de Bouwkundige, Installatietechnische, en Organisatorische brandveiligheid. Met deze drie pijlers bekijken we de brandveiligheid integraal en spiegelen we deze aan het Bouwbesluit. Hierbij speelt voor bestaande bouw het ‘rechtens verkregen niveau‘ een grote rol. Dit niveau van eisen wordt herleid uit de in het verleden afgegeven vergunning. Is dit geformuleerd, dan volgt er een onafhankelijke brandveiligheidsinspectie ter plaatse.

Inspecteren algemeen

Na het opstellen van het UPD wordt het gebouw BIO-geïnspecteerd, dus bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. Bouwkundige brandveiligheid is een complexe materie die vraagt om gedegen kennis in de engineeringfase, maar ook tijdens een brandveiligheidsinspectie. Daarnaast strookt in sommige gevallen het feitelijke gebruik niet met de gebruiksfunctie van het gebouw, waardoor vereiste functie gerelateerde veiligheidsmaatregelen soms volledig ontbreken. In het geval van een calamiteit kan dit naast de schade voor vervelende consequenties zorgen.

Inspecteren Bouwkundig

Tijdens onze brandveiligheidsinspecties komen we diverse situaties tegen die ondanks de getroffen brandveiligheidsmaatregelen de brandveiligheid van een gebouw niet ten goede komen. Vaak uit onwetendheid, maar wel bepalend voor het brandveiligheidsniveau van het gebouw. Voorbeelden zijn verbouwingen waar de brandcompartimentering niet in is meegenomen, het ontbreken van brandwerende afdichting bij doorvoeringen, het ontbreken of onjuiste plaatsing van brandwerend glas en schachten die niet brandwerend zijn afgedicht of niet voorzien zijn van brandkleppen. Aanwezige brandcompartimenten worden beoordeeld op hun sterkte bij brand. Een brandcompartiment is bedoeld om gedurende een bepaalde tijd te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden dan de plek waarin de brand is ontstaan. Het moet daarvoor aan diverse voorschriften voldoen om weerstand te kunnen bieden aan branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Deze voorschriften worden gecontroleerd in combinatie met de vluchtwegen, waarbij materialisering een groot punt van focus is. Worden er materialen aangetroffen die gezien de gebruiksfunctie niet voldoen, dan worden deze opgenomen in de uiteindelijke rapportage onder de aan te passen punten. Naast de compartimentering en materialisering worden aanvullende brandveiligheidsmaatregelen beoordeeld zoals de wel of niet zelfsluitendheid van deuren, de afdichting van doorvoeringen, de opbouw en brandwerendheid  van schachten en bijvoorbeeld het correct toepassen van brandwerende voorzieningen. Kortom de bouwkundige staat van het gebouw.

Inspecteren Installatietechnisch

Installatietechnisch wordt beoordeeld of en welke brandveiligheidsinstallatie verplicht is in combinatie met de gebruiksfunctie, met wel of geen automatische doormelding naar de meldcentrale. Ook welk type alarm, luid of stil, geactiveerd wordt tijdens een calamiteit en welke maatregelen automatisch in werking treden zodra er een calamiteit gedetecteerd wordt.

Inspecteren organisatorisch

Organisatorisch richt de inspectie zich op de BHV-organisatie van het gebouw ten opzichte van het gebruik. De kwetsbaarheid van mensen in combinatie met de gebruiksfunctie wegen mee in de verzwaring van de eisen aan de brandklassen waar mee gewerkt wordt. Met name in zorggerelateerde instellingen is een geactualiseerd BHV-plan verplicht en levensreddend. Aanvullend is het aan te bevelen om minimaal jaarlijks een Table-top training in te plannen die vanuit Munnik Brandadvies begeleid kan worden.

Uitvoering verbeteringen

De Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische uitkomsten komen samen in een rapportage met daarbij het advies welke aanpassingen noodzakelijk zijn om tot een goedgekeurd gebouw te komen. Munnik Brandadvies begeleidt renovatietrajecten, waarbij we door onze onafhankelijke positie de juiste balans creëren tussen dure overbeveiliging en kostbare onderbeveiliging. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het kunnen aantonen dat het feitelijk gebruik strookt met de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen. Dit is mogelijk middels een eindcontrole na het renovatietraject. Het levert na goedkeuring van de aanpassingen een document op welke aantoont dat er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Conclusie

Niemand hoopt ooit een beroep te moeten maken op de BIO maatregelen, maar indien toch noodzakelijk zijn ze ontworpen om levens te redden. Het effect van een gedegen brandveiligheidsinspectie resulteert in een waardevolle basis en een veilig gebruik van het gebouw. Ook benieuwd naar de juiste balans in brandbeveiliging voor uw vastgoed? Rudi Buursema bespreekt graag de mogelijkheden. Voor een  vrijblijvend contact bel 0598-39 59 79 of stuur hem een mail  r.buursema@munnikbrandadvies.nl. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn om zelf brandveiligheidsinspecties uit te kunnen voeren? Ontdek het tijdens de cursus ‘Inspecteur brandveiligheid‘ op donderdag 1 oktober!

 

 

 

Veilig verblijven met overzichtelijke ontruimingsplattegronden

Zoveel gebouwen, zoveel ontruimingsplattegronden. De één overzichtelijker dan de ander, maar elk met hetzelfde doel; de aanwezigen in het gebouw informeren over de veiligheidsvoorzieningen en de vluchtwegen. Vanaf de bouw tot aan het huidige gebruik zijn in de loop der jaren ongetwijfeld veranderingen de revue gepasseerd. Is het niet door een verbouwing of renovatie, dan wel door een herziene wet- en regelgeving. Vereiste brandveiligheidsmaatregelen stoppen niet bij bouwkundige- of installatietechnische maatregelen. Organisatorisch gaan ze verder in overzichtelijke ontruimingsplattegronden en spelen tijdens een calamiteit voor gebouwgebruikers en hulpdiensten een cruciale rol. Overzicht en duidelijkheid komt de veiligheid ten goede wat in de onderstaande oude en nieuwe situatie goed zichtbaar is:

 

Nieuwe situatie ontruimingsplattegrond
Oude situatie ontruimingsplattegrond

De nieuwe situatie is rustiger en overzichtelijker doordat niet relevante informatie van de plattegrond verwijderd is en alleen de dichtbijzijnste vluchtwegen aangegeven zijn. Met name in bijvoorbeeld hotels creëert het rust door niet het gehele hotel te projecteren, maar alleen de vleugel of verdieping waar de persoon kijkende naar de ontruimingsplattegrond zich bevindt. Deze up to date ontruimingsplattegronden worden door ons ontworpen en geleverd inclusief een representatieve omlijsting. Wenst u ook professionele en duidelijke ontruimingsplattegronden in uw gebouw aan de muur? Neem vrijblijvend contact met ons op via 0598-39 59 79 of mail info@munnikbrandadvies.nl.

 

 

 

Opleidingen en Corona

 

Ondanks de versoepelde maatregelen rondom het coronavirus, blijven wij uit de fysieke leslokalen. Munnik Brandadvies heeft besloten om komende opleidingen en cursusdagen via onze online leeromgeving te blijven verzorgen.

Afgelopen weken hebben wij alle lesdagen online uitgevoerd. De ervaringen zijn erg positief door de directe connectie tussen de cursisten en de docent. De groepsdynamiek die zo kenmerkend is voor de fysieke lessen evenals de interactie tussen cursisten en docent onderling, blijven ook tijdens de onlinelessen hoog scoren. Dit zijn belangrijke ingrediënten om online lessen te doen slagen. Het op een duidelijke manier delen van documenten en lesmateriaal op ieders beeldscherm, draagt hier mede aan bij. De online lessen komen tot stand via een versleutelde en veilige ‘Go to meeting’, waarvoor het downloaden van aanvullende software niet nodig is. Kortom, wij zetten onze online lessen met plezier voort!

Samenvoegen bestaande bouw Boterdiep Groningen

Een diversiteit aan gevels van verschillende gebouwen geven het Boterdiep in Groningen een speels karakter. Gelegen op loopafstand van het centrum worden 3 percelen samengevoegd tot één bouwproject. In totaliteit omvat het project 6 bouwblokken met 4 tot 5 bouwlagen: de begane grond wordt een commerciële plint en op de bovenliggende bouwlagen komen 21 appartementen. Opdrachtgever dhr. Jarno Broekhuis van bouwkundig ingenieursbureau DECIDE, eveneens uit Groningen, heeft senior projectleider Peter Paul Luiken van Munnik Brandadvies gevraagd om de vereiste brandwerende voorzieningen in kaart te brengen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen. Verder lezen…

Het integrale brandveiligheidsplan

 

Als gebouweigenaar en gebouwgebruiker wil je niet alleen dat je pand brandveilig is, maar ben je hier ook verantwoordelijk voor. In geval van brand moeten mensen tijdig en veilig kunnen vluchten en moet een brand beheersbaar blijven. Of en hoe een pand zijn brandveiligheidsniveau behaalt is afhankelijk van het bouwkundige, organisatorische en installatietechnische samenspel van brandveiligheidsmaatregelen. Deze drie onderwerpen worden onderzocht en vastgelegd in een brandveiligheidsplan, hierna genoemd BVP. Een BVP is de basis voor het realiseren en het bewaken van de brandbeveiliging. Eén van de werkzaamheden van Bram Beunk van Munnik Brandadvies is het opstellen van deze BVP’s. We kijken met hem mee om te ontdekken wat de meerwaarde is van een integraal BVP op maat. Verder lezen…

Online lesomgeving opleiding Brandpreventiedeskundige

Afgelopen week zijn wij gestart met het verzorgen van online trainingen voor de opleiding Brandpreventiedeskundige. Voor iedereen even wennen, maar gezien de positieve reacties biedt dit volop mogelijkheden om ons opleidingsaanbod uit te breiden. Op 25 juni a.s. zijn Gerrit-Jan, Bert Jan, Sjors, Rutger, Jeppe en Bram meer dan klaar voor het examen. Nieuwe mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen!

Zorg op maat voor brandveilige zorgboerderijen

De geur van vers hooi, het getjilpt van de musjes en het geloei uit de stallen; de boerderij is een plek waar mens en dier rust vinden in de natuur. In de vrijheid en toch met zorg voor de dieren en/of de gewassen, is het dé plek om hulpbehoevende mensen een nuttige dagbesteding of een logeeropvang te bieden. Boerenbedrijven combineren agrarische werkzaamheden met de zorg en begeleiding voor groepen cliënten. Persoonlijke begeleidingsplannen helpen cliënten om eigen doelen te realiseren, waardoor ieder zich kan ontwikkelen met zorg op maat! Zorgboerderijen liggen de laatste tijd onder de loep als het gaat om de vereiste brandveiligheidsmaatregelen. Waar moet je als zorgboer nu eigenlijk allemaal aan voldoen? Senior projectleider Eke de Boer richt haar expertise op zorggerelateerde projecten en geeft graag een kijkje in de keuken van de zorg wet- en regelgeving. Verder lezen…

Brandveiligheidsinspecties tijdens Corona

 

Waar we eerst nog aan het verbouwen waren om alle medewerkers een eigen fijne werkplek te bieden, geeft de anders zo bedrijvige kantoortuin nu een bizarre lege aanblik. Opvallend is de creativiteit die ontstaat om te kijken wat in deze situatie wél lukt! Conferencecalls opzetten om werkoverleggen door te laten gaan, elkaar inspireren om creatieve oplossingen te bedenken. Er is zo veel mogelijk door (digitaal) samen te werken en het zien van mogelijkheden.

Dat veel mensen momenteel thuis werken en verblijven, geeft ook ruimte. Om juist nú gebouwen te inspecteren en te onderhouden waar zich normaliter veel mensen in bevinden. Hierdoor wordt een sluiting tóch op een efficiënte wijze benut en staat het gebouw startklaar voor veilig gebruik zodra het weer open mag. Creativiteit laten borrelen zorgt voor kansen en mogelijkheden om te ontdekken én te benutten. We denken graag mee hoe een sluitingstijd geen verloren tijd is en ook uw vastgoed straks geoptimaliseerd en wel zijn deuren weer mag openen! of 0598-39 59 79

 

 

 

Voorzorgsmaatregelen Corona

Ook Munnik Brandadvies BV geeft gehoor aan de aanvullende maatregelen die door het RIVM opgesteld zijn. Uit voorzorg werken onze medewerkers daarom vanuit huis. Wij blijven echter onverminderd voor u klaar staan en zetten onze dienstverlening volledig digitaal en telefonisch voort. Voor vragen, advisering of overleggen zijn wij bereikbaar via info@munnikbrandadvies.nl of 0598 39 59 79

18 maart 2020: Bewust Veilig-dag!

 

Vier jaar geleden werd voor het eerst de eerste Bewust Veilig-dag georganiseerd door Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra, Cumela Nederland, OnderhoudNL en Techniek Nederland. Aanleiding: de bouw scoort helaas hoog in de ranglijsten van onveilige sectoren.  Dat veiligheid een warm hart toegedragen wordt mag blijken uit het aantal deelnemende organisaties; tijdens de eerste editie in 2017 werd op meer dan 2000 werklocaties van 125 bouworganisaties stilgestaan bij bewuste veiligheid op de werkvloer. Vorig jaar is dit aantal zelfs verdubbeld! Jaarlijks op de derde woensdag in maart is het Bewust Veilig-dag en is de inzet om nóg meer bouworganisaties te bereiken, om samen zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden. Verder lezen…