Munnik Brandadvies

Blog Peter Paul Luiken; Brandoverslag

Hoe verklein je het risico op brandoverslag? Bij brandoverslag breidt een brand in een gebouw zich uit via de buitenlucht. Van het ene brandcompartiment naar het andere brandcompartiment op hetzelfde perceel. Of spiegelsymmetrisch naar een identiek brandcompartiment op een buurperceel. Door te modelleren kunnen we berekenen of er sprake is van brandoverslag. Is dat het geval? Dan zul je als gebouweigenaar brandwerende maatregelen moeten treffen. Verder lezen…

45 appartementen De Jakobijn, Groningen

In het Ebbingekwartier aan het Boterdiep in Groningen is eind 2017 De Jakobijn opgeleverd. Dit is een wooncomplex met 45 appartementen op het voormalige “Gasterrein”. Dit terrein heeft de afgelopen jaren, zowel boven- als ondergronds, een ware metamorfose ondergaan. Waar voorheen de gebouwen van de gasfabriek zichtbaar waren, prijken nu woontorens op loopafstand van de binnenstad. De Jakobijn staat in verbinding met de parkeergarage, qua oppervlakte de grootste van Nederland. Munnik Brandadvies is gevraagd om De Jakobijn en de verbinding met de parkeergarage brandtechnisch in kaart te brengen.

Brandveiligheidsplan
Al ruim voor de aanvang van de bouw heeft bouwbedrijf Plegt-Vos Munnik Brandadvies gevraagd om het complex te toetsen. Resultaten voortkomend uit onderzoeken kunnen gevolgen hebben voor het ontwerp van het gebouw. Voor meerdere partijen is het daarom prettig om zo vroeg mogelijk de vereiste maatregelen getoetst te hebben. Ontwerpen hoeven dan niet in een later stadium aangepast te worden.

Voor De Jakobijn zijn de brandscheidingen tussen de woningen onderling in kaart gebracht, evenals tussen woningen en vluchtroutes. Middels een brandveiligheidsplan zijn alle vereiste brandveiligheidsvoorzieningen aangegeven. Zeker bij de verbinding met de parkeergarage was het van groot belang deze duidelijk op papier vast te leggen. Daarnaast lag er een uitdaging om de omgevingsvergunning in één keer erdoorheen te loodsen.

 

Bouwplantoetsing
Het brandveiligheidsplan van De Jakobijn is getoetst volgens de BRL 5019 en akkoord bevonden. Bewoners van het gebouw kunnen met een gerust hart genieten op deze toplocatie!

Blog Harrie Munnik; Brandklasse van deuren in woongebouwen

 

Een van de eisen die worden gesteld aan materialen in vluchtroutes is dat deze moeilijk brandbaar moeten zijn. Dit is zowel onder Bouwbesluit 2003 als 2012 het geval. Welke gevolgen heeft dit in zijn algemeenheid voor de materialen in verkeersruimten van woongebouwen en voor deuren in het bijzonder?

Verder lezen…

Het is zo ver!! Vanaf 8 oktober Abraham in dienst!

 

Vanaf vandaag mag iedereen het weten,

onze nieuwe medewerker zal Abraham heten!

Geen auto voor de deur, maar een rollator in de gang,

een 50-jarige senior pur-sang 🙂

Om te voorkomen dat hij het vergeet,

laat vandaag zijn mobiel vlammen bij de vleet!

Blussen doet hij vanavond met liters bier,

Harrie, wij wensen je als team heel veel plezier!

Basisdag Brandveiligheid van start!

 

Vanmorgen is een enthousiaste groep deelnemers gestart met de Basisdag Brandveiligheid, om vanmiddag na 17:00u vol informatie weer huiswaarts te keren. Wij wensen alle deelnemers een gezellige maar vooral leerzame dag toe!

Lezing Bouwen met Brandstof

 

Op 20 en 21 november 2018 zal Harrie Munnik een lezing geven over Bouwen met Brandstof op het Nationaal Congres Brandpreventie te Echteld. Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Nieuwe (duurzame) bouwmaterialen en hun brandgedrag
  • Brandgedrag van samengestelde producten
  • Brandklasses en materialisering
  • Effect vlamvertragers in combinatie met samengestelde materialen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten zijn te bestellen via www.congres-brandpreventie.nl of via info@munnikbrandadvies.nl

 

 

Woonzorgcomplex Spectrum

Afgelopen juni werd de nieuwbouw op de locatie van voormalig verzorgingstehuis Wester Es in Beilen officieel geopend. Daarbij werd ook de nieuwe naam onthuld: Spectrum. Met de nieuwbouw is het verzorgingstehuis getransformeerd naar een modern woonzorgcomplex. Verschillende bedrijven hebben hun bijdrage aan Spectrum mogen leveren. Wij hebben ons mogen buigen over de brandveiligheid van Spectrum, waar Bouwen in het Noorden een mooi artikel over heeft geplaatst.

Voor het gehele artikel: Noorden 87 05. Woonzorgcentrum Wester Es

Najaarsopleiding Brandpreventiedeskundige 1 gestart!

Start BPD1

Vol enthousiasme zijn gisteren de cursisten gestart met de modulaire opleiding tot brandpreventiedeskundige 1! Door deze groepsgrootte kan er, indien noodzakelijk, meer individueel aandacht gegeven worden om na drie gevolgde modules klaar te zijn voor het uiteindelijke examen. Romke, Harm, Willem, Jaap en Jesse, wij wensen jullie veel succes en vooral plezier toe tijdens de komende lessen!

Blog Harrie Munnik: Bouwen met brandstof

Met name door de noodzakelijk CO2-reductie wordt er momenteel steeds vaker gebouwd met brandbare stoffen. Naast de brandbare houtskeletbouw zijn ook isolatiematerialen brandbaar. Met isolatiematerialen zoals gemodificeerd EPS/PIR of PUR kunnen de vereiste isolatiewaarden op een relatief goedkope wijze worden gerealiseerd. Regelmatig komen er nieuwe producten beschikbaar. Zo zijn er lichte renovatievloeren die bestaan uit EPS-vloeren, ingepakt in hout- of gipsbeplating. Of renovatiedaken die op relatief goedkope wijze de isolatiewaarde van daken verhogen. Ook bij aardbevingsbestendig bouwen worden vaak relatief lichte materialen toegepast. We zullen ons moeten afvragen of we met het gebruik van deze materialen – waar het gaat om brandveiligheid – de juiste keuzes maken. Verder lezen…

Checklist brandveiligheid studentenhuisvesting

Veel studentenhuisvestingen onveilig

Na je studiekeuze sta je voor een volgend belangrijk besluit; waar ga je wonen tijdens je studie? Elk jaar weer barst de run op een perfect studentenplekje los, maar waar moet je huisvesting precies aan voldoen wil deze – naast perfect – vooral brandveilig zijn? Onderzoek van de brandweer Groningen wijst uit dat de brandveiligheid in studentenhuizen vaak te wensen over laat.

De gemiddelde student ziet het nut niet in van brandveilige maatregelen en onderschat daarmee de gevaren van brand. Munnik Brandadvies heeft voor een aantal professionele verhuurders onderzoeken gedaan aan studentenhuizen en het resultaat sluit helaas aan bij de bevindingen van de brandweer Groningen. Brandgevaarlijk gedrag, gebruik van brandbare materialen o.a. ter decoratie en gebarricadeerde vluchtwegen zijn (te) vaak aangetroffen. Ook zijn er risico’s door bouwkundige gebreken en/of het ontbreken van noodzakelijke installaties. Om meer bewustwording onder studenten (en ouders) te creëren, hebben wij een checklist opgesteld waardoor studenten/ouders zelf kunnen checken hoe het met de brandveiligheid is gesteld. Via onderstaande link is de checklist te downloaden:

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_NL.pdf

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_EN.pdf

Bij 5 of meer niet zelf te verhelpen punten dien je contact op te nemen met je verhuurder, zodat uiteraard de onveilige situatie aangepakt wordt. Mocht je vragen hebben over de brandveiligheid van een studentenhuis waar je woont of op het oog hebt om te gaan wonen, zijn we altijd bereikbaar via info@munnikbrandadvies.nl of bel; 0598-39 59 79