Brandkleppen correct plaatsen

Plaatsing van brandwerende kleppen in een brandscheiding

Inleiding

Onwetendheid zorgt er voor dat er nogal eens iets mis gaat met de plaatsing van brandkleppen. Brandkleppen zijn vaak onzichtbaar verwerkt in een brandscheiding, boven bijvoorbeeld een verlaagd plafond. Wanneer er in een brandcompartiment brand uitbreekt, zullen de hete brandgassen zich een weg banen naar een ander compartiment waar de luchtdruk lager is. Een kleine opening in een brandscheiding kan al voor branduitbreiding zorgen. Brandkleppen hebben een dubbele functie. Enerzijds zijn ze onderdeel van het ventilatiesysteem en zorgen ze voor de luchtvoorziening, anderzijds zijn ze onderdeel van de brandscheiding en compartimenteren ze een uitbrekende brand.

Waarnemingen tijdens inspecties

Tijdens onze brandveiligheidinspecties zien wij met regelmaat dat brandkleppen foutief geplaatst worden. Hieronder staat een typerend voorbeeld. Naast het ontbreken van de correcte beugeling,  is te zien dat de brandklep òp de wand vóór de doorvoering gemonteerd is, i.p.v. in de wand tot de juiste inbouwdiepte die aangegeven is op de brandklep.

Brandklep verkeerd geplaatst

Brandklep

Brandklep niet diep genoeg geplaatst

Gevolgen

Tijdens deze inspectie bleken 40 brandkleppen op deze manier geplaatst te zijn. Indien hier niets aan gedaan wordt, is er geen brandscheiding aanwezig en heeft dit mogelijk juridische gevolgen bij brand. Het op orde maken heeft als gevolg dat de volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

  • Systeemplafond plaatselijk verwijderen
  • 40 brandkleppen demonteren
  • Sparing vergroten conform attest
  • 40 brandkleppen herplaatsen, sparing aanhelen en ventilatiebuizen verlengen
  • Aan de andere zijde: de muur aanhelen en schilderen

De gevolgen voor eigenaar en gebruiker (en mogelijk installateur) laten zich raden:

  • Men moet tijd vrij maken om het proces te begeleiden
  • Er moeten opnieuw kosten worden gemaakt.
  • Geluidsoverlast door de werkzaamheden.
  • Geuroverlast door het verfwerk.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

Het is verstandiger om de put te dichten voordat het kalf verdrinkt. Hier had goede begeleiding overlast later kunnen voorkomen. Adviesbureau Munnik is een brandveiligheidsadviseur, bekend van strategisch denken rondom brandveiligheid en bouwplanontwikkeling. Minder bekend is dat we nieuwbouw, verbouw en het upgraden van bestaande bouw begeleiden. Onze kennis is merk- en systeemonafhankelijk. In een aantal gevallen is een keuze voor installatietechnische oplossingen effectiever dan bouwkundige oplossingen, of andersom. Door deze onafhankelijkheid gecombineerd met kennis van strategische keuzes, kunnen wij dit soort omissies voorkomen. Onafhankelijk advisering voorkomt disfunctionerende oplossingen op het moment dat het echt toe doet.