Munnik Brandadvies nieuwe KiK-specialist

KiK heeft een nieuw type licentienemer: de externe specialist. De KiK-kwaliteitsborger kan de externe specialist inschakelen voor specifieke borgingswerkzaamheden zoals constructie of brandveiligheid.

Waaraan voldoet de externe specialist?

Wil je als externe specialist een KiK-licentie krijgen, dan moet je in het bezit zijn van specifieke deelcertificaten van de BRL 5019. In opdracht van een KiK-kwaliteitsborger kan je kwaliteitsborging uitvoeren voor de gevolgklassen en scope waarvoor je bent toegelaten om met KiK te werken. Je bent ook verplicht de KiK-training te volgen. Een uitzondering daarop is de toezichthouder omdat deze geen risicoanalyse en borgingsplan hoeft te maken. Uiteraard werk je met de gratis KiK-tool.

Externe specialist Munnik Brandadvies BV

De nieuwste gecertificeerde externe KiK-specialist is Munnik Brandadvies BV. We zijn benieuwd naar deze externe specialist en bellen daarom met Harrie Munnik, technisch directeur.

Harrie Munnik

Harrie Munnik van Munnik Brandadvies

Vertel eens wat meer over jullie adviesbureau.
“Wij zijn een advies- en ingenieursbureau voor brandveiligheidsadviezen. Dan hebben we het over bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid. Ik wil met nadruk zeggen dat wij geen materialen leveren. Wij inventariseren en calculeren om bouwwerken aan de functiegerichte brandveiligheidseisen te laten voldoen. Onafhankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel, waarbij we een integrale aanpak hanteren met aandacht voor alle belanghebbende partijen. Het bureau bestaat in totaal uit zo’n 16 personen. Ons werk heeft de ene keer betrekking op grote bouwwerken als een ziekenhuis of energiecentrale en een andere keer op grondgebonden woningen. Onze activiteiten strekken zich uit van beleidsplannen tot controles op de bouw. Met enige trots kan ik zeggen dat we behoren tot de grotere specialisten in brandveiligheid van Nederland.”

Kun je aangeven welke deelcertificaten van de BRL 5019 Munnik Brandadvies BV heeft verworven?
“Wij bezitten de deelcertificaten Deel 00 Algemeen en Deel 12 Planbeoordeling – Brandveiligheid. Eigenlijk voor de hand liggend gezien onze kernactiviteiten.”

En voor welke gevolgklassen kunnen jullie worden ingezet?
“De KiK-kwaliteitsborger kan ons inzetten voor gevolgklasse 1. Wij zijn zeker geïnteresseerd in de gevolgklasse 2 en 3. Met mijn post Hbo-opleiding Bouwplantoetser, module C, Brandveiligheid heb ik geanticipeerd op de gevolgklasse 2 en 3. Ik volg de ontwikkelingen, maar ik denk dat het niet zo’n vaart loopt met de hogere gevolgklassen. Eerst moeten ook verbouwingen nog verplicht worden onder de Wkb. Hoe dan ook, zodra het zich aandient, zullen we ons laten toetsen voor de toepassing van KiK in de hogere gevolgklassen.”

Wat bewoog jullie om externe specialist van KiK te worden?
“Ik ben een groot voorstander van het stelsel van kwaliteitsborging. De kwaliteit in de bouw moet omhoog. Om verschillende redenen. Nederland heeft een handelscultuur. Ik zeg altijd ‘degene die het meeste vergeet, krijgt het werk’. Met andere woorden de prijs is veelal leidend en niet de kwaliteit. Wij zien tot nu toe dat er op het gebied van brandveiligheid controles plaatsvinden, maar dat de kwaliteit niet altijd goed is. Ook is de frequentie van de controles niet altijd voldoende. Ik schrik soms van de kwaliteit van de aangetroffen situatie in technische ruimten, schachten en trappenhuizen. Het ontbreekt gemeenten vaak aan capaciteit en budget om dat werk goed te doen. Het is goed dat private partijen, de kwaliteitsborgers, dat gaan doen. Ons specialisme is dus brandveiligheid. We hebben niet de kennis in huis voor de andere vakgebieden in tegenstelling tot kwaliteitsborgers. Dan is de keuze snel gemaakt om externe specialist van KiK te worden.”

Project Munnik Brandadvies in Harderwijk

Project Munnik Brandadvies in Harderwijk
 
Jullie kunnen dus worden ingezet door de KiK-kwaliteitsborger. Hebben jullie al contacten met enkele van hen? Zijn jullie bekend bij hen?
“Ja, wij hebben al een relatie met onder andere Smeets bouwmanagement en advies. De afgelopen periode hebben we met hen al een aantal proefprojecten gedaan.”

Wat is de eerstvolgende klus voor jullie als externe KiK-specialist?
“De eerstvolgende drie projecten, weer met Smeets, zijn grondgebonden woningen in Noord-Nederland.”