Harmonisatie nooddeuraanduiding

Tijdens onze brandveiligheidsinspecties is het vaak door het ontbreken van de vereiste aanduiding onduidelijk of een deur een nooddeur is. Nooddeuren zijn uitsluitend bestemd om te vluchten en worden niet dagelijks gebruikt. Zonder aanduiding bestaat het gevaar van een belemmering. Soms zijn nooddeuren voorzien van de meest uiteenlopende teksten of worden helemaal niet voorzien van een opschrift. De praktijk laat dus een chaotisch beeld zien van deze belangrijke deuren en vraagt om helderheid. Hoe hoort het nu eigenlijk en waar moet je aan voldoen bij bestaande, ver- of nieuwbouw?

Normering NEN 3011:2015

Vanuit de vigerende wet- en regelgeving, het Bouwbesluit 2012 en binnenkort het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), wordt de Nederlandse norm NEN 3011:2015 aangestuurd. Deze norm vereist een pictogram naast een gebiedende tekst en draagt daarmee bij aan de beoogde harmonisatie in pictogrammen vanuit de ISO 7010. Deze laatstgenoemde norm is overkoepelend en stuurt wereldwijd de normering aan voor grafische symbolen, veiligheidskleuren en tekens. Hierdoor hoeft door het gebruik van symbolen de ‘lezer’ niet de taal te spreken om tóch te begrijpen wat de bedoeling van het gebodsbord is. Een duidelijke illustratie zegt immers meer dan duizend woorden.

Regelgeving deuren in vluchtroutes

Zowel op eigen als op openbaar terrein geldt zolang er geen nieuwbouw of renovatie plaatsvindt, nooddeuren met alleen de tekst ‘nooddeur vrijhouden’ of ‘nooduitgang’ toegestaan zijn. Toch wordt het aanbevolen om de tekst te voorzien van een pictogram en daarmee de borden met alleen een tekst uit te faseren. Betreft het een verbouw waarbij deuren vervangen worden, dan is het volgens artikel 6.25, lid 6 vanuit het Bouwbesluit verplicht om een pictogram toe te voegen. Bij nieuwbouw geldt hoe dan ook de verplichting om nooddeuren van tekst én pictogram te voorzien.

Conclusie

Terug naar de praktijk. Bij een nooddeur als op de eerst afbeelding (de glazen nooddeur) behoeft er geen uitleg dat deze met stip een gevaar is in de praktijk. Dit betreft een nooddeur in een nieuwbouwsituatie en moet voorzien zijn van tekst én pictogram.

De gele nooddeur op de tweede afbeelding bevindt zich in een bestaande situatie en voldoet volgens artikel  6.25 van het Bouwbesluit. Toch wordt het bewustzijn van de functie van de nooddeur veel krachtiger door het toevoegen van het blauwe nooddeurpictogram als op de derde afbeelding. Dit is de enige juiste pictogram die geadviseerd wordt en bij ver- of nieuwbouw vereist is op Nederlandse noodddeuren. In deze situatie (bestaande bouw) is het niet verplicht, maar absoluut geadviseerd. 

Pictogrammen laten niets aan het toeval over en dat is exact waar het bij brandveiligheid om draait; duidelijkheid en zekerheid. Als het op nooddeuren aankomt is dit zeker een vereiste!

Vragen over bestaande situaties en vereisten? Rutger Schulte, senior projectleider, deelt graag zijn kennis. Rutger is te bereiken door het sturen van een mail aan r.schulte@munnikbrandadvies.nl of telefonisch via 0598-39 59 79.