Per 1 juli 2022 ‘inboedeluitbreiding’: op elke etage een rookmelder!

Per 1 juli 2022, vandaag dus, geldt dat niet alleen voor nieuwbouw maar nu óók voor bestaande woningbouw elke etage voorzien moet zijn van een rookmelder in de vluchtroute. ‘A smoke detector can save your life’. Het kan niet treffender; bij een brand is juist de rook een groter gevaar voor de aanwezigen in een woning of gebouw dan het vuur zelf. Van de brandslachtoffers is namelijk 95% niet slachtoffer van de vlammen, maar van de gassen die tijdens een brand vrijkomen. Daarnaast is ca 70% van deze slachtoffers ’s nachts in de slaap verrast door rook doordat het reukorgaan tijdens de slaap niet actief waarneemt. Hierdoor worden mensen pas (te) laat wakker en verliezen ze kostbare vluchttijd. Sinds 2003 zijn rookmelders in de vluchtroutes van nieuwbouwwoningen verplicht.

Risicogestuurde brandveiligheid

Bij wet vastgesteld wil nog niet zeggen dat het in de praktijk vlekkeloos verloopt. Niet aangesloten rookmelders of rookmelders met lege batterijen komen vaker voor dan ons lief is. Bedenk daarbij dat bij fatale woningbranden ouderen en verminderd zelfredzame mensen oververtegenwoordigd zijn, waardoor voor deze kwetsbare groep mensen aanvullende maatregelen nodig zijn voor een brandveilig leven. Met aanvullende maatregelen bedoelen we risicogestuurde brandveiligheid, doelgericht inzetbaar om ook verminderd zelfredzame mensen een brandveilig thuis te bieden. Bewustwording van de mogelijkheden is een eerste stap naast de ontwikkeling van risicogestuurde brandveiligheid zelf. Dit wordt ingevuld door slimme rookmelders die gekoppeld en uitgebreid kunnen worden met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Slimme rookmelders en mogelijkheden

Mensen met een auditieve beperking kunnen gebruik maken van rookmelders met een visueel alarm én een akoestisch signaal of zelfs een combinatie met een trilmat onder het kussen zodra er rook gedetecteerd wordt. Lampen kunnen aangesloten worden op slimme rookmelders waardoor deze gaan knipperen bij een rookdetectie of elektrische apparaten die in de nabije omgeving afsluiten van netstroom. De ontwikkelingen gaan razendsnel, niet alleen met slimme technologie in huis maar ook middels apps om bijvoorbeeld buren en familie te informeren.

Waar het in de basis om gaat, is het creëren zo veel mogelijk kostbare vluchttijd door middel van een tijdige rookdetectie. De nieuwe eis per 1 juli 2022 gaat met de juiste toepassing op de rookdetectie ontzettend veel levens redden. Elk jaar met kerst je rookmelders checken of de batterijen wisselen, is – dit formulerende in de zomer – een uitstekende kersttraditie! Voorkomen is beter dan genezen, cliché maar in dit geval meer dan juist!