Complexe gelijkwaardigheden

Sommige gebouwen zijn zó groot of complex dat de regelgeving uit het Bouwbesluit of de algemene geaccepteerde gelijkwaardigheden niet in een oplossing voorzien. In die gevallen bieden wat minder gebruikelijke rekenmethodes soms soelaas. Of we passen ‘scenariodenken’ toe: als dit of dat gebeurt, wat is daarvan dan de consequentie?

Als gebouweigenaar ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid zodra de garantietermijn van de aannemer is verlopen. Het is altijd – en zeker bij complexe gebouwen – aan te raden je te laten adviseren door een expert. Zo voorkom je onveilige situaties die veel leed (en/of kosten) met zich mee kunnen brengen.

Brandveiligheid heeft ook een ethische kant die we bij Munnik Brandadvies nooit uit het oog zullen verliezen. We zullen in onze advisering dan ook altijd de doelstellingen van het Bouwbesluit in gedachten houden en niet de grenzen van de veiligheid opzoeken, alleen ‘omdat het kan’. Iedereen heeft immers het recht om brandveilig te zijn!

Wanneer wij adviseren om complexe gelijkwaardigheden toe te passen, dan gaat daar grondig onderzoek aan vooraf. We gebruiken hierbij een of meer van de volgende technieken en/of methodes: