Ozone berekening

Zodra de brandwerendheid van een constructie bepaald moet worden, wordt er gerekend met brandmodellen. Hiervoor wordt uitgegaan van een standaardbrand of een natuurlijkebrand. De standaardbrand is de meest conventionele brandcurve om de brandwerendheid mee te bepalen. Hierin wordt echter geen rekening gehouden met werkelijk brandontwikkelende factoren zoals de vuurlast (aanwezige goederen/opslag), ventilatie of de aanwezigheid van sprinklers. Zodra wel met deze parameters gerekend wordt, spreken we van  een natuurlijkebrand en krijg je de exacte belasting voor de constructie van een compartiment of gebouw in kaart. Het verloop van een natuurlijkebrand (groeifase, brandfase, dooffase en de bijbehorende temperatuursverschillen) wordt berekend met Ozone. Met de uitkomsten worden aan de constructie en compartimenten de juiste brandwerendheden toegekend om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: