Rook en warmte afvoerberekening/vultijdenberekening

Vuur is tijdens een calamiteit niet het meest bedreigend. Het zijn juist de rook en de giftige dampen die levensbedreigend zijn en het vluchten bemoeilijken. Rookbeheersingssystemen spelen daarom een steeds belangrijker rollen bij het ontwikkelen van rookvrije vluchtroutes, zodat er in maximaal veilige omstandigheden gevlucht kan worden.

Per gebouw zijn de parameters verschillend waarmee rekening gehouden moet worden bij de rook- en warmte afvoer (RWA) zoals de luchtbeweging, de vorm en de omvang van het gebouw. RWA-berekeningen worden vaak toegepast bij grote brandcompartimenten en geven een grote mate van betrouwbaarheid wat betreft de gastemperaturen en de rooklaaghoogte. Er wordt bepaald in welke tijdsduur een ruimte zich vult met rook en wat het effect is zodra een RWA-systeem in werking treedt om hitte en rook af te voeren. Het doel van een RWA-systeem is de schadelijke gevolgen van een brand op verschillende manieren te beperken middels een natuurlijke of mechanische luchtventilatie.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: