Wederom uitstel van betere kwaliteitsborging brandveiligheid

De afgelopen tijd is er veel commotie over de toekomst van de bouwplantoetsing. Deze toetsing wordt momenteel door de gemeente uitgevoerd, in een aantal gevallen gemandateerd aan Omgevingsdiensten of andere organisaties. De kwaliteit van deze toetsingen is variabel. Deze is erg afhankelijk van de budgetten die worden toegekend aan de toetsende organen, maar ook de aantoonbare kwaliteit van de toetsers is helaas niet altijd onbetwist.

Wijzigingsplannen
Er worden al vanaf 1997 (!) plannen gemaakt om de kwaliteit te verhogen. Dat heeft geresulteerd in verschillende wetsvoorstellen, waarbij onder meer de bouwplantoetsing naar het private domein wordt gebracht. Dit is slechts een van de vele wijzigingen aan het stelsel. Ook een belangrijke herziening is dat bijvoorbeeld een gebouw pas mag worden gebruikt na goedkeuring door de kwaliteitsborger. En dat daarnaast een volledig dossier van alle toegepaste materialen met kwaliteitsverklaring/prestatieverklaring moet worden overhandigd aan de opdrachtgever.

Kwaliteit moet beter
De doelstelling van deze verbeteringen is dat de opdrachtgever beter wordt beschermd en dat de kwaliteit gaat verbeteren. Bij controles die wij bij bestaande bouwwerken uitvoeren, voldoet 80% niet aan de lichtste eisen die gesteld worden. We zijn dan ook van mening dat de kwaliteit beter moet worden geborgd en dat meer controles noodzakelijk zijn.

Wij vinden het dan ook bijzonder spijtig dat de vernieuwing van het stelsel weer is uitgesteld en dat er veel negatieve publiciteit is geweest rondom de aanpassingen van de verschillende wetten. Nu blijft het vacuüm aanwezig en daarmee blijft de kans vrij groot dat het langer duurt voordat de kwaliteit wordt verbeterd. Wij voorzien calamiteiten, bijvoorbeeld door te bouwen met hoog brandbare stoffen of met nieuwere producten die niet of te kleinschalig zijn getest op brandwerendheid. Dit roept om een verbetering van de toetsingsprocedure.