Slimmer en efficiënter met onze brandveiligheidsapp

We denken bij Munnik Brandadvies altijd na over hoe we brandveiligheidsinspecties van gebouwen voor onszelf, maar vooral voor onze klanten gemakkelijker kunnen maken. Bij inspecties is het fototoestel al tijden geleden vervangen door een tablet en het kladblok door een geautomatiseerd rapport. Een stap in de goede richting, maar zeker nog niet waar we uiteindelijk willen uitkomen.

Overzicht en tijdswinst

Samen met een paar bevlogen programmeurs zijn we daarom aan de slag gegaan om een app te ontwikkelen voor de brandveiligheidsinspecties van gebouwen. Die app maakt het voor iedereen – zowel voor inspecteurs als voor opdrachtgevers – een stuk eenvoudiger om de brandveiligheid van een gebouw in kaart te brengen en te monitoren. De bouwkundige veiligheid, maar desgewenst ook installatietechnische en zelfs organisatorische voorzieningen zijn daarmee op overzichtelijke wijze te documenteren. Dat levert niet alleen tijdwinst op, ook de kwaliteit gaat een flinke sprong vooruit. Want dankzij deze app zijn die stapels rapporten die van het ene naar het andere bureau worden geschoven verleden tijd. Net als de pdf’s – wat was ook al weer de laatste versie? – die heen en weer worden gemaild tussen de betrokken partijen. Met de app kun je met een paar klikken op elk moment en op elke plek beschikken over de meest actuele informatie. Die je dan meteen kunt doorsturen naar betrokken partijen, zoals de interne organisatie en de brandweer.

In the cloud

Vooral voor onze klanten die meerdere gebouwen in beheer hebben – denk aan zorg, onderwijs, corporaties – biedt de app grote voordelen. ‘In the cloud’ is te zien welke problemen bij welke gebouwen spelen en welke brandveiligheidsrisico’s daarmee gepaard gaan. En hoe urgent het is dat hiervoor oplossingen komen. Daarmee biedt de app de mogelijkheid om de onderhoudsplannen risicogestuurd aan te vliegen en om beter te kunnen prioriteren. Een gebouwbeheerder kan continu monitoren en er daardoor voor zorgen dat op beslissingsniveau wordt gewerkt aan een oplossing. En als er dan een herinspectie plaatsvindt, is deze ook meteen in het systeem af te vinken en gelogd.

Ontwikkeling met gebruikers

We gaan met het bouwen van deze app niet over één nacht ijs. Sinds een paar jaar werken wij bij Munnik Brandadvies zelf met de versie ‘1.0’. Dat heeft ons tijd gegeven om beperkingen te signaleren en die eruit te halen. We zoeken nu de samenwerking met een aantal van onze klanten uit de corporatie- en zorgsector om de app nog verder te perfectioneren. De verwachting is dat we versie 2.0 in januari 2018 intern in gebruik kunnen nemen, en dat een aantal maanden later de eerste klanten toegang krijgen tot hun eigen dashboard.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van deze app? Of er eens met een van onze adviseurs over praten? Laat het ons weten via info@munnikbrandadvies.nl.