Verwachte toename branddoden treft ouderen

Door de vergrijzing en de trend om langer zelfstandig te blijven wonen, zal het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink toenemen. Als er nu geen actie ondernemen wordt, zal in 2030 bijna 50 procent van alle doden door woningbrand boven de 65 zijn. Bron: Brandveilig.com november 2014

Vergrijzing

Ouderen lopen een groter risico een woningbrand niet te overleven. Vergeleken met mensen onder de 65 jaar is de overlijdenskans 2,6 keer zo groot. Op dit moment kennen we gemiddeld 48 doden per jaar door woningbranden, waarvan 31 procent 65 jaar of ouder is. Bij ongewijzigd beleid zal de verwachting zijn dat in 2030 stijgt naar 47 procent. Dat is een toename van 80 procent van het aantal doden onder ouderen en een toename van 19 procent op het totaal aantal doden bij woningbranden.

Op 15 april 2014 werd het nieuws gedomineerd door serviceflat Het Lichtpunt uit Rotterdam. Een relatief kleine brand veroorzaakte daar grote schade. Veel bewoners moesten de nacht doorbrengen bij familie. Zeventien van hen belandden in het ziekenhuis omdat zij te veel rook hadden binnengekregen.

Hoe bescherm je ouderen tegen brand?

Het blijkt uit onderzoeken in de Verenigde Staten en Engeland: er is nog nooit iemand door brand om het leven gekomen in een ruimte met een sprinklerinstallatie met bijvoorbeeld een woningsprinkler. Wanneer water als blussend medium niet gewenst is, zijn er ook andere blusmiddelen denkbaar. Het mooie van een brandblusinstallatie is dat een brand vroegtijdig onder controle wordt gebracht.

ouderen.php

Een van de aspecten die een rol speelt is het moeilijk bedienbaar zijn van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels, door ouderen. Zonder oefening krijgen ouderen soms de draagbare blussers niet aan de praat of houden ze verkeerd om. Bij automatische blusinstallaties zal de gesloten ruimte snel geblust worden, zonder er zuurstof aan te onttrekken.

Door de tendens dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zal er vaker een beroep gedaan worden op de aanleg van een blussysteem. Binnen onze projecten waarbij oudere of hulpbehoevende personen betrokken zijn, blijkt vaak dat een sprinklersysteem een onderdeel is van de brandveilige oplossing. Adviesbureau Munnik is thuis in het bepalen van de uitgangspunten voor deze installaties, maar ondersteund ook het aanbesteden en controleren. Onze kennis op dit gebied zetten wij graag in, zodat wat dierbaar is goed beschermt wordt.