Kwaliteit nog beter geborgd door private bouwplantoetsing

Vanaf januari 2018 zal het mogelijk worden om als ‘private partij’ een bouwplantoetsing uit te voeren. De Tweede Kamer heeft met het ‘Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ ingestemd, de Eerste Kamer zal naar verwachting binnenkort volgen. De gemeente blijft wel de laatste schakel in het toetsingsproces, en zal een bouwplantoets nog steeds formeel moeten accorderen.

Kwaliteit brandveiligheid verder verhogen
Met deze nieuwe wet is – naast gemeentes – ook een gecertificeerd bedrijf gemachtigd de toetsing uit te voeren. Of een samenwerking van verschillende disciplines die alle in het bezit zijn van het juiste certificaat. Bij Munnik Brandadvies hebben wij ons op deze ontwikkeling voorbereid. En niet sinds gisteren; al een jaar of tien zien wij voor ons bedrijf kansen om naast ons adviseurschap ook kwaliteitsborgingen te kunnen doen. In combinatie met onze missie ­– iedereen heeft het recht brandveilig te zijn – is het een uitgelezen mogelijkheid om de kwaliteit op het gebied van brandveiligheid nog verder te verbeteren. Het is mooi dat we na al die tijd onze ideeën en plannen daadwerkelijk vorm kunnen gaan geven.

Strenge eisen
Wil je mee kunnen spelen op het veld van de bouwplantoetsingen, dan dien je in het bezit te zijn van een geldig BRL5019-certificaat of vergelijkbaar. Dat certificaat hebben we als een van de eerste brandveiligheidsadviseurs in Noord-Nederland onlangs behaald via IKOP BKB. Er zitten best wat haken en ogen aan. Ons bedrijf is doorgelicht door de certificeringsinstelling en we hebben specifiek voor deze toetsingen aan een nieuw kwaliteitssysteem gebouwd. Voor onze discipline gelden bovendien behoorlijk zware opleidingseisen: een afgeronde opleiding als brandpreventiekundige I met minimaal drie jaar ervaring (bij hbo-) of zelfs tien jaar (bij mbo-niveau). Bij Munnik hebben we een aantal mensen die aan deze eisen voldoen, maar we zullen ook gaan werven. Degene die bij een project adviseert, mag niet zelf ook de bouwplantoets voor zijn rekening nemen. Als slager moet je immers niet je eigen vlees keuren…

Gezamenlijke inspanning
Als de wet van kracht wordt, zullen wij kwaliteitstoetsingen ten behoeve van omgevingsvergunningen mogen doen. Wij doen dat voor het onderdeel ‘brandveiligheid’, omdat wij op dit vlak expertise hebben. Om op de complete bouwplantoets soepel en snel het akkoord van de gemeente te verkrijgen, gaan we samenwerken met enkele bedrijven die de andere disciplines zullen invullen. Los van elkaar kunnen we dan toetsen op het gebied van brandveiligheid, bouwfysica, constructie, energie, etc., zodat we onze onafhankelijkheid behouden. Als alle onderdelen getoetst zijn, kan de coördinator (een van de samenwerkende partijen) één ‘parapludocument’ aan de gemeente aanbieden ter accordering.

We zullen daarnaast deelnemen in de brancheorganisatie. Door discussies met collega-bedrijven en door het organiseren van peer reviews kunnen we onze expertise op het gebied van deze nieuwe vorm van bouwplantoetsing verder uitbouwen.

Korting op leges
Voor opdrachtgevers brengt deze ontwikkeling een forse kostenbesparing met zich mee. De leges die nu aan gemeenten worden betaald bij het indienen van een toetsingsaanvraag, zijn hoog. Soms zelfs hoger dan de kosten van de architect, adviseurs en constructeur bij elkaar opgeteld. In de nieuwe vorm zal de gemeente reductie gaan geven op deze leges. De hoogte van die reductie verschilt per gemeente, maar zelfs bij ‘slechts’ 15% reductie zijn de kosten voor een private bouwplantoetser er al uit (zie ook www.rowiq.nl en zoek in ‘nieuws’ op legeskorting). Wij verwachten bovendien dat de procedures aanzienlijk sneller zullen verlopen. En ook dat is voor zowel opdrachtgevers als bouwende partijen een voordeel.

Extra kwaliteitsborging
Het nieuwe systeem kent vele borgingsmomenten; we zullen regel voor regel moeten controleren, en niet meer sec vanuit onze expertise. Er is bovendien een extra paar ogen dat controleert, en twee zien nog altijd meer dan één! Met deze nieuwe manier van werken kunnen we de kwaliteit op het gebied van brandveiligheid dus nóg beter borgen dan voorheen.

Laatste stap
Er is nog een laatste belangrijke stap om de kwaliteitsborging te vervolmaken. En dat is een controle achteraf op de bouw om te zien of adviezen en eisen ook daadwerkelijk zijn nageleefd en uitgevoerd. We zetten ons ervoor in om te bereiken dat ook dit onderdeel – BRL5006 – in het nieuwe toetsingssysteem wordt opgenomen.