Innovatieve brandveiligheidsapp

Efficiënt inspecteren met nieuwe brandveiligheidsapp

Inleiding

De aanwezigheid van verschillende brandveiligheidsmaatregelen bepaald het veiligheidsniveau in een gebouw. Het totale brandveiligheidsniveau wordt bepaald door de zogenaamde BIO maatregelen. Dit zijn de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen. De combinatie bepaald het uiteindelijke veiligheidsniveau binnen een gebouw. Omdat door allerlei oorzaken dit niveau onvoldoende is gewaarborgd worden brandveiligheidsinspecties uitgevoerd aan gebouwen. Om het proces te versnellen heeft Adviesbureau Munnik een brandveiligheidsapp ontwikkeld.

Uitkomsten inspecties

Tijdens onze inspecties van gebouwen, zien wij uiteenlopende zaken die er voor zorgen dat de brandveiligheid  niet op het gewenste niveau is. Brandwerende maatregelen worden teniet gedaan door bijvoorbeeld  leidingen en buizen, elektra- en datakabels of kanalen en schachten. Ook zijn diverse maatregelen in het verleden niet goed doordacht.  Door onwetendheid of miscommunicatie ontstaan brandonveilige situaties. Dit wordt door verschillende eigenaren van gebouwen onderkend en er wordt aan ons gevraagd om inventarisaties van de brandveiligheidsvoorzieningen te maken. Het is tijdrovend werk om alle gebreken in kaart te brengen en tot een advies voor een brandveilig gebouw te komen, zeker als kwaliteit hoog in het vaandel staat. We zien dan ook dat er veelal wordt gekozen om alleen steeksproefgewijs te inspecteren en veel aannames te doen.

Inefficiëntie voorkomen, maar hoe?

Adviesbureau Munnik is een brandveiligheidsadviseur, creatief in het bedenken van (strategische) oplossingen rondom brandveiligheid. Om onze inspecties efficiënter te laten verlopen  heeft Adviesbureau Munnik een innovatieve brandveiligheidsapp ontwikkeld.  Die maakt het mogelijk om ter plaatse de gebreken in kaart te brengen en te rapporteren. Hierdoor wordt het proces voor het uitbrengen van het brandveiligheidsadvies van een bestaand gebouw, vele malen efficiënter. Met de eerste versie van deze app worden op dit moment onze inspecties uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau van onze werkzaamheden wordt hierdoor verhoogd, terwijl de totale kosten voor de eigenaar van het gebouw dalen. Momenteel werken we aan vervolgversies met aanvullende modellen die ingezet kunnen worden in het uitvoeringsproces na de inspectie. Een mooi voorbeeld van innovatie in brandveiligheid.