Bescherm kinderen tegen de risico’s van brand

Verontrustende uitkomsten onderzoek

Kinderen zijn ons meest waardevolle bezit en iedereen wenst ze een veilige omgeving zonder gevaar. Helaas lopen kinderen een hoger risico op letsel en/of overlijden door brand. Het is uiteraard belangrijk kinderen te beschermen tegen de gevaren hiervan en ze de juiste veiligheidinstructies te leren. Om verschillende redenen hebben kinderen een verhoogd risico om slachtoffer van brand te worden. Een recentelijke onderzoek van Victoria Universiteit te Melbourne, Australië, toont aan dat 78% van de kinderen in de leeftijd van vijf tot vijtien jaar niet wakker wordt van een al 30 seconden geactiveerd rookalarm.

Dit schokkend onderzoek toont ook aan dat jongere kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar helemaal door het rookalarm heen slapen. Van de kinderen die wel wakker werden, wist maar 5% werkelijk wat te doen om veilig te kunnen vluchten.

Veiligheidsmaatregelen

Aangezien de meeste kinderen nieuwsgierig zijn, zullen ze sneller experimenteren/spelen met vuur of brandbare voorwerpen. Daarnaast zullen ze ook weer uit nieuwsgierigheid eerder naar een brand toe gaan dan juist er voor vluchten. Het is belangrijk je kinderen te leren hoe ze veilig zijn en blijven. Een aantal tips om je kinderen te beschermen tegen de gevaren van brand:

 

  • Verklein het risico door de uitvoering van een brandriscoinventarisatie – er zijn professionele bedrijven die je woning inventariseren en de mogelijke gevarenzones kunnen rapporteren.

 

  • Plaats in je woning brandveiligheidsvoorzieningen – denk aan rookmelders, brandblussers, branddekens, een alarm systeem met doormelding of een vluchtladder.

 

  • Ontwerp een vluchtplan voor verschillende scenario’s – werk uit wie wat moet doen wanneer er een brand uitbreekt in de keuken, in de garage, dichtbij de afvalcontainers of andere vertrekken in de woning. Zorg dat het vluchtplan volledig uitgewerkt is met afspraken wanneer het vuur nog bestreden zal worden, op welke manier de brandweer ingeschakeld wordt en waar de verzamelplaats zich bevindt buiten de woning.

 

  • Oefen een ontvluchting – oefen het vluchtplan met het hele gezin door een ontruimingsoefening te houden. Zorg dat je de verschillende scenario’s oefent, zodat iedereen weet wat te doen.

 

  • Leg je kinderen uit hoe belangrijk deze oefeningen zijn om te overleven. Hou het hoofd koel en maak ze uiteraard niet bang – bereik dit door rustig het vluchtplan te bespreken, zodat iedereen zonder paniek kan vluchten wanneer er zich werkelijk een situatie voor doet.

 

“Een professioneel bedrijf kan je er bij helpen om de juiste brandveiligheidsvoorzieningen te treffen, het installeren van brandveiligheidsapparatuur en het opzetten van een vluchtplan welke zorgt voor reductie van de kans op ernstig letsel binnen je gezin”, aldus George Dimitriadis. Dichter bij huis is Adviesbureau Munnik thuis in deze materie. Onze kennis zetten wij graag in, zodat wat dierbaar is goed beschermt wordt.

Bron: George Dimitriadis, Managing Director at Fire Safe Services Pty Ltd