Checklist brandveiligheid studentenhuisvesting

Zoals landelijk de afgelopen tijd duidelijk is geworden, is het slecht gesteld met de brandveiligheid van studentenhuisvesting. Via onder meer publicaties in de Sp!ts en het radioprogramma van Edwin Evers (radio 538) is er aandacht gevraagd voor de brandveiligheid in studentenhuisvesting. In een brief aan de Tweede Kamer is door minister Blok aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van studentenhuizen, omdat slechts 10% voldoet aan de eisen die de wet stelt.

Onderzoek door Adviesbureau Munnik

Adviesbureau Munnik heeft voor een aantal professionele verhuurders onderzoek gedaan aan studentenhuizen en de resultaten van het onderzoek sluit hierbij aan. Zo zijn er, zowel door bouwkundige gebreken, het ontbreken van of gebreken aan noodzakelijke installaties, structurele problemen. Ook zijn er risico’s door belemmeringen van vluchtroutes, gevaarlijke materialen in de vluchtroute en brandgevaarlijk gedrag.

Controleer zelf de brandveiligheid in studentenhuis

Om studenten in staat te stellen om zelf te controleren of de brandveiligheid in zijn/haar studentenhuis op orde is, hebben wij een checklist brandveiligheid opgesteld. De uitkomsten van deze checklist kan worden gebruikt om op een snelle wijze de brandveiligheid te controleren en te verbeteren. Ook kun je met de uitkomsten van de checklist in overleg met de verhuurder als er structurele problemen zijn met de brandveiligheid.

Download onze checklist

Download hier de checklist brandveiligheid studentenhuisvesting.

Download the English version of our checklist firesafety for students.