Het Kwadraat Groningen

Het oude pand van het Dagblad van het Noorden aan de Lübeckweg in Groningen wordt getransformeerd naar een verzamelcomplex waarin grote en kleine ondernemingen – start-ups, scale-ups en grown-ups – bedrijfsruimte kunnen huren. Vanwege een nieuwe indeling en inrichting moest de brandveiligheid van dit volledig gesprinklerde gebouw opnieuw tegen het licht worden gehouden. In opdracht van ontwikkelaar Vastgoed Groningen (nu Solide Vastgoedbeheer) stelden we een algeheel brandveiligheidsplan op.

Sprinkler

Het kantoorgebouw heeft een vloeroppervlak van meer dan vijftienduizend vierkante meter. Dankzij het sprinklersysteem was het mogelijk om het interieurontwerp van het gebouw zeer open te houden, precies zoals architect Gerko Kuil van Team 4 Architecten dat ook voor ogen had. Het sprinklersysteem geldt als gelijkwaardige oplossing voor alle brandscheidingen. Het opgestelde UPD (uitgangspuntendocument) dient als basis voor het ontwerp, de aanleg, de instandhouding en de certificering van de sprinklerinstallatie. Certificering is een verplichting wanneer, zoals in dit geval, de sprinklerinstallatie als gelijkwaardigheid dient.

Warmteopbouw

Voor de gewenste ‘industriële look’ zijn alle verlaagde plafonds verwijderd. Volgens voorschrift dienen sprinklers tussen de 7,5 en 15 cm van het plafond te worden gemonteerd. Indien dit in incidentele gevallen niet mogelijk is, mogen afstanden van 30 of 45 cm worden gehanteerd. Dit is afhankelijk van de opbouw van het plafond; deze optie is hier toegepast omdat na verwijdering van het verlaagde plafond de afstand tot het plafond te groot zou worden. Bij brand vindt warmteopbouw plaats vanaf het plafond. Naarmate de afstand tussen dit plafond en de sprinklers groter is, duurt het langer tot ze in werking treden en kan een brand zich dus over een groter oppervlak uitbreiden. Het systeem zou door te grote warmteopbouw op te veel plaatsen geactiveerd kunnen worden. Sprinklers gaan dan af op plaatsen waar dat niet nodig is – met als gevolg dat de pompen niet voldoende water kunnen aanvoeren. Na het nodige meet- en rekenwerk bleek het mogelijk om met een aangepaste stand van de sprinklerkoppen het bestaande leidingwerk te behouden. Het geheel voldoet daarmee aan de wettelijke brandveiligheidseisen.

Besparing

De instandhouding van het sprinklersysteem gaf een behoorlijke besparing op de kosten. Ook op andere onderdelen van de brandveiligheid konden we een bijdrage leveren aan de kostenefficiëntie. Zo hebben we onder meer bij de brandmeldinstallatie in kaart gebracht wat er aan bekabeling in componenten behouden kon blijven. Door niet álles te laten vervangen, scheelde dat enkele honderden meters aan bekabeling. Verder hebben we voor de ontruimingsalarminstallatie binnen de geldende voorschriften een optimaal ontwerp gemaakt. Hier hebben we een gelijkwaardige oplossing toegepast: voor de ontruimingsalarminstallatie is de bestaande installatie uitgebreid. Dit type installatie kon in afwijking met de voorschriften worden toegepast doordat de aanwezige vluchtwegen, in combinatie met de sprinklerinstallatie, langer bruikbaar blijven.

Borging

Omdat het gebouw nog niet volledig uitontwikkeld en bezet is, zal de inrichting de komende jaren nog met enige regelmaat worden aangepast. Vanuit Munnik kunnen we de brandveiligheid waarborgen door bij aanpassingen het brandveiligheidsplan opnieuw te onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen.