Woningbezit Stichting Woonborg

Iedereen heeft het recht op een huis, of beter gezegd een thuis. Je eigen veilige plek in een prettige woon- en leefomgeving. Woningcorporatie Woonborg biedt verschillende huurdersgroepen deze mogelijkheid. Verspreid over gemeenten Aa en Hunze, Groningen (Haren), Noordenveld en Tynaarlo beschikt Woonborg over een divers woningaanbod en verschillende wooncomplexen. De 53 complexen met zowel reguliere woonfuncties als begeleid wonen door verstandelijke beperkingen, worden momenteel op het gebied van brandveiligheid bouwkundig geïnspecteerd.

Bouwkundige inventarisatie

Woonborg denkt en handelt vanuit hun visie en missie en betrekt bewoners bij hun plannen en het beleid. Onderdeel van het beleid is het woongenot en de veiligheid up-to-date houden. Woonborg doet dit door in samenspraak met de bewoners af te stemmen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Jaarlijks worden de aanwezige (brandveiligheids)installaties gekeurd en gecertificeerd. De complexen zelf zijn nu aan de beurt om geïnspecteerd te worden op bouwkundige brandveiligheid. Per complex wordt geïnspecteerd, geadviseerd en gerapporteerd. Tijdens een inspectie wordt gekeken naar eventueel aanwezige factoren waardoor rook en vuur zich kunnen verspreiden. De bestaande brandscheidingen, doorvoeringen, schachten, installaties en alarmering worden vergeleken met de vereisten vanuit het Bouwbesluit. Aandachtspunten worden gerapporteerd en ondersteund met beeldmateriaal inclusief het advies om aanpassingen te doen waar nodig. Een onafhankelijk advies zonder over-advisering. Per complex en per situatie wordt daardoor kostenefficiënt meegedacht.

Procesbewaking

De eventuele aanpassingen worden geprioriteerd en geagendeerd met een tijdsplanning. Pieter de Jong van Woonborg en Rudi Buursema van Munnik Brandadvies coördineren en bewaken samen dit proces. Maandelijks vindt het voortgangsoverleg plaats tussen De Jong en Buursema. De taakverdeling wordt besproken voor de komende uitvoeringen met de bijbehorende informatieverstrekking. Daarnaast vinden de inspecties wekelijks op verschillende locaties plaats. Korte lijnen komt de efficiëntie en daarmee de voortgang van het inspectieproces ten goede en vergemakkelijkt de samenwerking tussen diverse betrokken partijen

Inspectie-app

Na de eindinspectie van de complexen zijn huurders verzekerd van een brandveilig thuis. Mocht Woonborg in de toekomst verbouwplannen hebben, dan zal er uiteraard opnieuw gekeken moeten worden naar de vereisten rondom de brandveiligheid. Om dit te vergemakkelijken ontwikkelen we momenteel een inspectie-app. Hiermee kan een gebouweigenaar met één druk op de knop de meeste recente tekeningen downloaden vanaf de server van het betreffende complex. Deze tekeningen zijn leidend voor de verbouwing en worden in de DO-fase aangepast om weer opgeslagen te worden op de server.

Met de inzet van deze brandveiligheidsinspecties geeft Woonborg zijn huurders een belangrijk ingrediënt om van hun huis nog meer hun thuis te maken. Hoe fijn is het om veilig in je eigen prettige omgeving te kunnen wonen en genieten, onbetaalbaar!

Foto: Stichting Woonborg, de Es Borg te Peize