Rode Weeshuisstraat, Groningen

In het centrum van Groningen ligt de Rode Weeshuisstraat een beetje verscholen achter de noordzijde van de Grote Markt. Maar als je de poort doorgaat, zie je dat hier in een monumentaal pand (het voormalige ‘Rode weeshuis’) en in een nieuw gebouwd deel appartementen zijn ondergebracht. De verhuur is in handen van woningcorporatie Lefier, waarmee Munnik Brandadvies sinds jaren een prettige werkrelatie onderhoudt.

UPD

Naar aanleiding van een verzoek van de brandweer wilde Lefier de brandveiligheid van het appartementencomplex aanpassen aan de huidige wet- en regelgeving. Munnik Brandadvies heeft daarom een uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld waarin de wettelijke brandveiligheidseisen voor het gebouw zijn vastgesteld. Op basis daarvan is een inspectie uitgevoerd waar een gebrekenlijst uit voortkwam. In bouwteamverband met de geselecteerde brandveiligheidsaannemer is een plan van aanpak opgezet om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Aanpassingen

Een van de voornaamste maatregelen bestond uit het afdichten van diverse doorvoeringen. Daarnaast zijn de voordeuren aan een grondig onderzoek onderworpen. Daarvoor is één voordeur doorgezaagd om te zien hoe hij was opgebouwd. Het bleek dat deze voordeuren met enkele kleine aanpassingen aan het gewenste veiligheidsniveau van dertig minuten brandwerendheid konden voldoen. De deuren kregen een brandwerende strip rondom, een brandwerende spion en nieuw hang- en sluitwerk. Een valdorpel aan de onderkant van de deur zakt naar beneden zodra de deur dichtgaat en geeft zo de gewenste afdichting. Het dorpeltje verdwijnt in de deur als deze wordt geopend. Het ‘opofferen’ van deze ene deur toonde aan dat de deuren niet vervangen hoefden te worden. Omdat het hier om zo’n vijftig deuren ging, was dit een zeer zinvolle en kostenefficiënte exercitie.

Vluchtroutes

Kostenefficiënt was ook de keuze om aan de vluchtroutes een beschermde status toe te kennen. In de vluchtroute mogen dan bepaalde materialen als vloerbedekking, schroten en dergelijke niet worden gebruikt. Door de hogere eisen voor de vluchtroutes konden de brandwerendheidseisen op de wanden en deuren naar beneden worden bijgesteld en waren genoemde aanpassingen voldoende voor het vereiste brandveiligheidsniveau.

Monumentale status

Een monumentale status kan soms gevolgen hebben voor beslissingen over brandveiligheid. In dit geval maakte de monumentencommissie bezwaar tegen het aanpassen van de betimmering van de erkers, omdat dit de monumentale status zou aantasten. In dit soort uitzonderlijke gevallen wordt soms een lager brandveiligheidsniveau geaccepteerd. Wel schenken we dan extra aandacht aan de ontvluchtingsroute: heeft deze de hogere veiligheidsstatus, kan men twee kanten op ontvluchten? Hier was dat in orde waardoor het veiligheidsrisico beperkt bleef.

Uitvoering

In de uitvoeringsfase fungeerde Munnik Brandadvies als vraagbaak. Vaak kunnen we bij vragen putten uit onze ervaring en expertise. Soms moeten we onderzoek doen, bijvoorbeeld naar de toepassing van bepaalde materialen. We maken hierover van tevoren afspraken met de uitvoerende aannemer. Als vragen ons tijdig bereiken, kunnen wij ervoor zorgen dat het werk niet stagneert.

Bij dit project diende een leegstaande woning als pilot. Hier zijn alle aanpassingen uitgevoerd en door ons gecontroleerd. Vervolgens konden de overige woningen op efficiënte wijze op dezelfde manier worden aangepakt. Ook tijdens de verdere uitvoeringsperiode en na oplevering is gecontroleerd of alles volgens afspraak is uitgevoerd.

Presentatie voor vastgoedmanagers

De opdrachtgever was zeer tevreden over het verloop van het project. Dat was aanleiding om Munnik Brandadvies en de brandveiligheidsaannemer te vragen om collega-vastgoedmanagers van Lefier wat meer te vertellen over brandveiligheid. Met onze presentatie hebben we een gewaardeerde bijdrage kunnen leveren aan hun kennis op dit gebied.