Zorgappartementen, Sneek

In Sneek realiseerde zorgorganisatie Philadelphia op de locatie Marsdiep/Breewijd een nieuw gebouw met 48 zorgappartementen. Munnik Brandadvies heeft voor de nieuwbouw het brandveiligheidsadvies opgesteld.

Brandveiligheidsadvies

Voor dit advies is vooral gekeken naar alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn alle uitgangspunten, zowel bouwkundig, installatietechnisch als organisatorisch, benoemd. Hierbij is bijvoorbeeld gelet op het soort glas en de afdichting van schachten. De eisen waaraan trappenhuizen, deuren, vluchtroutes en noodverlichting moeten voldoen en het aantal mensen dat in het gebouw mag verblijven zijn eveneens meegenomen in het advies. Ook is gekeken naar de optimalisatie voor de opdrachtgever. Bij een deel van de beglazing bleek het mogelijk om bij gelijkblijvende brandveiligheid een voordeliger glasvariant te kiezen dan in eerste instantie de bedoeling was.

Bewonersgroep

Bij het brandveiligheidsadvies is veel rekening gehouden met de bewonersgroep. Het gaat hier om bewoners met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’: volwassen cliënten met een verstandelijke beperking én gedragsproblematiek. Zo is bij het opstellen van dit plan niet alleen uitgegaan van de verschillende gebruiksfuncties van het gebouw, maar ook van de mate van zelfredzaamheid van de cliënten.

Gebruiksfuncties

Het gebouw bevat veel verschillende ruimtes. Er zijn ruimtes waar mensen wonen en leven, en ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. Voor de diverse gebruiksfuncties van ruimtes geldt andere wet- en regelgeving ten aanzien van de brandveiligheid. Munnik Brandadvies bracht dit voor elke ruimte in kaart.