Schouwlaak, Zutphen

De Schouwlaak, aan de Beethovenstraat in Zutphen, is een galerijflat waarin één van de eerste woningsprinklerinstallaties in Nederland is toegepast. In dit bestaande woongebouw voor senioren werd vanwege het comfort de galerij met glas dichtgezet. De corporatie die de woningen verhuurt, schakelde bouwkundig adviesburo Smeets te Meppel in, dat op zijn beurt Munnik Brandadvies benaderde om gezamenlijk enkele scenario’s uit te werken. In bewoonde toestand is het gelukt om, zonder te veel overlast voor de bewoners, de sprinklerinstallatie aan te leggen en per woning visueel weg te werken.

Innovatieve oplossing
Het totale brandconcept van het gebouw is in ogenschouw genomen om tot een afgewogen advies te komen. Een organisatorische oplossing lag niet voor de hand, omdat het hier gaat om zelfstandige bewoning. De kosten voor bouwkundige aanpassingen zouden ten opzichte van een installatietechnische aanpassing vele malen hoger zijn. Gekozen is voor een innovatieve oplossing: een sprinklerinstallatie in een woongebouw. Daarbij is gebruik gemaakt van NEN 2077. Aangezien de Schouwlaak een gebouw is dat alle techniek laat zien, is de sprinklerinstallatie ook esthetisch verantwoord. Daar komt bij dat de faalkansen vele malen lager liggen dan bij een bouwkundige oplossing het geval zou zijn geweest.

Sprinklers op het waternet
In Nederland worden sprinklerinstallaties tot op heden vrijwel uitsluitend toegepast in de industrie en utiliteitsbouw. Dat gaat gepaard met het plaatsen van watertanks, leidingen en pompen. In een aantal andere landen past men sprinklers echter ook toe in de woningbouw. Samen met enkele installateurs en adviseurs vanuit de European Fire Sprinkler Network bracht Munnik Brandadvies een bezoek aan verschillende projecten en de brandweer in Londen. Het blijkt dat sprinklers rechtstreeks kunnen worden gevoed door het waterleidingnet. Het is daardoor niet nodig om grootschalige voorzieningen te treffen zoals die in de industrie wel gebruikelijk zijn. Het is bovendien een veilige keuze, doordat het Nederlandse waterleidingnet een zekere factor is.

24/7 de brandweer in huis
Het grote voordeel van een sprinklerinstallatie is dat een woningbrand gelijk in de kiem gesmoord wordt en er aanzienlijk minder rookontwikkeling is. Deze combinatie is vele malen veiliger dan welke bouwkundige of organisatorische maatregel dan ook.

Automatische controle
Door automatisering van de controle van de sprinklerinstallatie zou de TCO (total cost of ownership) omlaag kunnen: nu moet de werking van het systeem nog tweewekelijks ‘fysiek’ door een installateur worden gecontroleerd. In Londen is er al ervaring met een geautomatiseerd systeem. Munnik Brandadvies heeft de eerste stappen gezet om hierover het gesprek met de Nederlandse brancheorganisaties op gang te brengen. Zie ook het uitgebrachte artikel in Bouwkwaliteit in de Praktijk: http://www.sprinkler.nl/media/161130-bouwkwaliteit-ip-woningsprinklers.pdf