Algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheden

Veel gebouwen zullen op basis van de regelgeving uit het Bouwbesluit 2012 brandveilig kunnen worden gemaakt. Deze regelgeving is bedoeld voor ‘confectie’; ze geeft voor veel problemen een passende oplossing. Er zijn echter gebouwen die niet binnen deze regels vallen. Bijvoorbeeld bij brandcompartimenteringen van 1000, 2500 of meer vierkante meters. Denk aan gebouwen als Martini Plaza, de RAI, of aan een grote boerenschuur. In dit soort gevallen kunnen we de ‘algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheden’ toepassen. Vanuit de normen NEN6060 en NEN6079 zijn hiervoor standaard modellen beschikbaar. Je kunt ze zien als een uitbreiding van de bepalingen in het Bouwbesluit. Bijvoorbeeld: als die grote boerenschuur met één brandcompartiment van 4000 m2 ergens solitair in een weiland staat, is het toegestaan om van de standaard regels af te wijken. Of als een gebouw bestaat uit heel hoge ruimtes (subcompartimenten): rook zoekt altijd een weg naar boven, zodat je over de vloer voldoende tijd kunt hebben om veilig op afstand van brand en rook te komen.

Om vast te stellen of een algemene gelijkwaardigheid mag en kan worden toegepast, hanteren we een of meer van onderstaande berekeningen en bepalingen: