Vultijdenberekening

Middels modellen wordt berekend wat de snelheid is waarmee een grote ruimte in geval van brand gevuld is met rook, in welke tijd rook gedaald is tot een hoogte van 2,5 meter, de rookdichtheid en de rooktemperatuur. Met deze gegevens kan de uiteindelijke tijd worden bepaald hoe lang na het ontstaan van een brand de vluchtwegen in de desbetreffende ruimte beschikbaar blijven. 

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: