Studentenhuisvesting onveilig

Harrie Munnik is geïnterviewd voor dagblad Spits, naar aanleiding van het rapport over de brandveiligheid in studentenhuizen. Uit een vervolgstudie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat slechts 10% van de studentenhuisvesting voldoet aan de eisen die de Wet daaraan stelt. Ons onderzoek ondersteunt deze cijfers.

Nog veel te verbeteren

Voor professionele verhuurders hebben we de afgelopen jaren honderden panden gecontroleerd en veel gebreken geconstateerd. Er is in veel panden nog veel te verbeteren. Gelukkig zijn steeds meer huisvesters zich hiervan bewust en volgen ons 5-stappenplan om de brandveiligheid te garanderen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het artikel in de Spits.