Branden met modern en antiek meubilair

Door het keuringsinstituut UL is onderzoek verricht naar woningbranden. Hierbij is onder meer de relatie tussen de inrichting van ruimten en het flash-over punt bepaald. Het flash-over punt is het tijdstip, waarop een totale ruimte in de brand staat, omdat de temperatuur in de ruimte zo hoog is, dat alle brandbare materialen in hoge mate brandbare gassen afgeven. Dit kun je in het volgende filmpje goed waarnemen. Ook de verschillen bij diverse typen meubilair zijn goed waar te nemen:

youtube

Modern meubilair met veel schuimkunststoffen en plastic, zorgt voor een veel snellere flash-over. Dit geeft voor mensen in gebouwen hogere risico’s, omdat de tijd om te ontvluchten verkort en de kans op branduitbreiding vergroot.¬†Rookmelders en woningsprinklers beperken duidelijk de risico’s voor bewoners en schade. We zien ook dat deze steeds meer worden toegepast.

Ik ben benieuwd hoe deze veranderingen zich in de statistieken, qua doden en gewonden per 100.000 inwoners en schade door brand, gaan vertalen.

Harrie Munnik