Wereldprimeur uniek brandveiligheidsconcept: AutoStore-systeem met opslag gevaarlijke stoffen

Logistiek dienstverlener Arvato Supply Chain Solutions in het Noord-Limburgse Heijen heeft drie jaar na opening zijn distributiecentrum fors uitgebreid met een geautomatiseerd systeem. In één van de modules van het distributiecentrum is een AutoStore opslagsysteem geplaatst.  Het nieuwe AutoStore-systeem wordt ingezet voor het verwerken van online orders van een cosmeticabedrijf. Doordat een gedeelte van de cosmetische producten onder de ADR-gevarenklasse 2 vallen (gassen en spuitbussen) en klasse 3 (brandbare vloeistoffen), dienen ze in speciaal daartoe ingerichte bunkers worden opgeslagen. Vanwege de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in de bunkers aanwezig is, moeten deze bunkers worden voorzien van een automatische brandblusinstallatie die geschikt is voor de opgeslagen goederen in de aanwezige opslagconfiguratie.  Arvato heeft Munnik Brandadvies BV gevraagd om een brandveiligheidsconcept te ontwikkelen ten behoeve van het opstellen van richtlijnen voor het creëren van een veilige situatie en het adviseren van de noodzakelijke bouwkundige- installatietechnische- en organisatorische maatregelen.  Eind 2019 is het AutoStore-systeem in werking genomen waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen in het volledig geautomatiseerd systeem is geïntegreerd. Arvato heeft hiermee een wereldprimeur welke bijdraagt aan de consistente uitbreiding van het bedrijf.

Traditioneel versus AutoStore

Traditionele magazijnen zijn uitgevoerd met stellingen en gangpaden, waarbij in grote magazijnen vaak een sprinklerinstallatie is aangebracht. AutoStore is een innovatief automatisch opslag- en ordersysteem, waarbij plastic bakken als kubussen op- en naast elkaar gestapeld worden in een aluminium grid. Bovenop de grid werken robots die de bakken met de juiste goederen voor de order halen en transporteren naar een bemand werkstation. De opslagcapaciteit in een AutaStoremagazijn is tot viermaal groter dan een traditioneel magazijn met dezelfde afmetingen. Met een omvang van ca. 2.200m² AutoStore en in de huidige configuratie een capaciteit van 36.000 opslagbakken, is de opslagcapaciteit van Arvato indrukwekkend. Robots hebben de beschikking over een diepte van 16 gestapelde bakken en hebben naast het reguliere AutoStore gedeelte ook toegang tot de twee beveiligde bunkers voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze stoffen vallen onder de werkingssfeer van de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, de PGS15 en zijn onder een hogere risicoklasse ingeschaald. Het is niet bewezen dat de sprinklerinstallatie boven een AutoStore-systeem te allen tijde effectief is voor het blussen van een brand waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn. Hierdoor mogen deze bunkers niet door alleen een sprinklerinstallatie worden beschermd. Binnen de PGS15 mag gewerkt worden met maatwerkoplossingen. VdS Schadenverhütungen uit Keulen, productgroep blusgasinstallaties, heeft hierin met Munnik Brandadvies’ adviseur Gosse Boon meegedacht naar mogelijke oplossingen welke meegenomen zijn in het basisontwerp van het brandblussysteem.

Blusgasinstallatie

De primaire doelstelling van een brandbeveiligingsinstallatie in een opslagvoorziening die voldoet aan de eisen uit de PGS 15, is het detecteren, signaleren en blussen van een brand. In een AutoStore-systeem is het niet te garanderen dat een regulier sprinklersysteem ook bij een snelle branduitbreiding door bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen een brand in de onderste opslagbak dooft. Ook hebben testen aangetoond dat bij een brand in een AutoStore-systeem een handmatige nablussing in veel gevallen noodzakelijk is. Door het gesloten karakter van het AutoStore-systeem is het mogelijk dat het blusgas bij een standaard blusgasinstallatie niet binnen de standtijd in alle opslagbakken doordringt. Door een continue suppletie van blusgas wordt de standtijd extreem verlengd. Hierdoor zal een brand in een AutoStore-systeem uiteindelijk doven. Door het lage zuurstofpercentage tussen de opslagbakken, wordt brandoverslag van de ene stapel opslagbakken naar de andere stapel voorkomen. De toevoer van blusgas stopt pas nadat de repressieve dienst van de brandweer de situatie in de bunker heeft gecontroleerd en het sein brand meester geeft. Mocht één van de systemen falen, dan zal de sprinklerinstallatie, die als redundante brandbeveiligingsinstallatie in de bunker is aangebracht, in werking treden en de aanwezige brand beheersen.

Distributie zonder grenzen

Vanuit Heijen bedient Arvato Supply Chain Solutions voor haar klant vanuit het AutoStore-systeem consumenten in heel Europa. Met de uitbreiding van het huidige distributiecentrum is hiermee het potentieel aangeboord om ook het klantenbestand fors uit te breiden. Met de wereldwijde primeur in opslag van gevaarlijke stoffen in de AutoStoreformule, is Arvato de eerste speler die op deze compacte wijze luxe cosmetische producten mag opslaan en distribueren. Klaar voor de toekomst om mee te bewegen met de markt, is deze uitbreiding zeker niet de laatste. Groot lijkt namelijk altijd groter te kunnen bij Arvato. Een groei- en ontwikkelproces waar wij best trots op zijn hier onze bijdrage aan geleverd te hebben. We continueren onze inzet graag voor nu en in de toekomst!