Optimalisatie vluchtwegen en doorstroomcapaciteit Sportcentrum Kardinge

Het is niet voor niets dat Groningen bovenaan het rijtje van de 8 leukste studentensteden van Nederland staat; de stad biedt zoveel diversiteit dat je bijna vergeet studerende te zijn! Aankomende eerstejaars studenten in het hoger onderwijs ontmoeten tijdens de KEI-week hun medestudenten en het bruisende studentenleven dat Groningen biedt. Deze KEI-week, Kommissie Eerstejaars Introductie, staat voor een compleet vijfdaags programma, dwars door de gehele stad, met Het Eindfeest als knallende afsluiter. Gemiddeld melden 5500 studenten zich aan voor Het Eindfeest, dat georganiseerd wordt in Sportcentrum Kardinge. Om alle feestende KEI-‘ers een veilige locatie te bieden, heeft Sport050 in opdracht van Gemeente Groningen Munnik Brandadvies BV gevraagd een doorstroomcapaciteit- en opvangcapaciteitsberekening uit te voeren. Hiermee wordt bepaald hoeveel personen aanwezig mogen zijn tijdens dagelijks gebruik en bij grote evenementen.

Bestaande situatie

Sport050 voert het sportbeleid van de Gemeente Groningen uit en faciliteert en enthousiasmeert de inwoners van Groningen in het Gronings sportaanbod. Sportcentrum Kardinge is het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord-Nederland, bestaande uit een sporthal, zwembaden, ijsbanen, tennis- en squashbanen, een dojo en diverse vergaderzalen. Het maximaal aantal toegestaan aanwezige personen tijdens dagelijks gebruik en tijdens evenementen is afhankelijk van de doorstroomcapaciteit van de deuren, trappen en de opvangcapaciteit in veilige ruimten. De maatregelen die tijdens de bouw in 1993 zijn getroffen voor het destijds vereiste brandveiligheidsniveau voldoen anno 2020 nog steeds aan de huidige wet- en regelgeving. De praktijk wijst echter uit dat het aantal aanwezige personen door het multifunctionele karakter verhoogt, waardoor aanvullende maatregelen vereist zijn. Op basis van de rekenregels van de Regeling Bouwbesluit 2012 kan  worden bepaald onder welke randvoorwaarden een hogere bezetting is toegestaan.

Doorstroomcapaciteit

De in 2014 aangebouwde sporthal is bij uitstek geschikt voor grote evenementen. Tijdens de bouw is geen rekening gehouden met het multifunctionele karakter van zowel sportcentrum als evenementenlocatie. Om Sportcentrum Kardinge verder te laten ontwikkelen in zijn faciliterende rol bij evenementen, heeft senior projectleider Peter Paul Luiken zonder ingrijpende bouwkundig aanpassingen de doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes verhoogd. Door middel van een vluchtwegcapaciteitsberekening is aangetoond welke deuren grote invloed hebben op de optimalisatie van de vluchtwegen. Concrete cijfers voortvloeiend uit de vluchtwegcapaciteitsberekening maken duidelijk hoeveel aanwezigen zich in het complex mogen bevinden na de toepassing van de juiste brandveiligheidsvereisten. Tijdens evenementen is hiermee een grote winst te behalen om meer bezoekers toe te mogen laten. Aanvullend onderzoek van brandscheidingen is samengevat in een brandveiligheidsplan die toegespitst is op het verkrijgen van een vergunning voor Brandveilig gebruik. 

Kei goed eindfeest

Voordat de studies van start gaan, zullen enthousiaste en feestende KEI’ers naar verwachting ook dit jaar de vier grote zalen van Sportcentrum Kardinge vullen. Door op de juiste wijze brandveiligheidsmaatregelen toe te passen, behoort Sportcentrum Kardinge bij de professionele en volwassen evenementenlocaties van Groningen. Of het nu sport is of een tot in de puntjes verzorgd evenement; Sportcentrum Kardinge is een multifunctionele toplocatie die zijn bezoekers veilig laat genieten. De basis waarmee Sportcentrum Kardinge vooruit kan!