Trefkoel, Groningen

Trefkoel in Groningen is een wijkvernieuwingsproject in de wijk Paddepoel in Groningen. Het project is in opdracht van wooncorporatie Nijestee in fases is ontwikkeld door Trebbe. In de tweede fase is een appartementencomplex gerealiseerd met onder meer een woontoren van 23 lagen. Op de onderste woonlaag bevinden zich winkels, daarboven appartementen en besloten galerijen. Onder het gebouw ligt een parkeergarage. Net als bij de eerste fase kreeg Munnik Brandadvies ook bij deze tweede fase al in een vroeg stadium de rol toebedeeld om de brandveiligheid van het gebouw te optimaliseren. Bij onze advisering hebben wij extra rekening gehouden met het feit dat een deel van de bewoners verstandelijk beperkt is.

Aardbevingsbestendig
Het gebouw is uiteindelijk aardbevingsbestendig gebouwd. Zo was het in eerste instantie niet ontworpen, dus het gehele bouwconcept moest opnieuw worden gedaan. Voor de brandwerendheid had dat als gevolg dat de hoofddraagconstructie iets zwaarder moest worden uitgevoerd. Met name omdat in verband met de aardbevingsbestendigheid voor de gevels andersoortige (lichtere) materialen zijn gebruikt dan in eerste instantie de bedoeling was. De constructie kon worden verzwaard door de betonlagen op de wapening iets dikker aan te brengen. Met deze wijzigingen veranderden ook her en der de maatvoeringen, waardoor het noodzakelijk was om een deel van de brandoverslagberekeningen opnieuw uit te voeren.

Integraal en optimaal
Ten aanzien van de brandveiligheid is een integraal plan opgesteld. Daaronder vallen onder meer de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Daarnaast heeft Munnik Brandadvies nagegaan of de materiaalkeuze – uiteraard binnen de eisen van het bouwbesluit – geoptimaliseerd kon worden.