SCA Hygiene Products, Hoogezand

SCA Hygiene Products in Hoogezand is een omvangrijk industriecomplex waar sinds 1963 luiers en incontinentiemateriaal worden geproduceerd. De brandveiligheid van dit complex had een update nodig. SCA kende Munnik Brandadvies via relaties en vroeg ons op zoek te gaan naar alternatieve, mogelijk minder kostbare oplossingen. We kozen voor een integrale benadering, waarbij brandcompartimentering, brandscheidingen en brandmeldinstallaties zijn onderzocht en waar nodig geüpgraded naar de eisen van het bouwbesluit. Daarnaast gaven we een second opinion voor het ontwerp van nieuwe sprinklerinstallaties in andere delen van het gebouw.

Kostenefficiënte oplossing
Ten tijde van dit project zat SCA volop in de bezuinigingen en zocht naar een kostenefficiënte, maar brandveilige oplossing om een aantal magazijnen te laten voldoen aan de eisen van het huidige Bouwbesluit. In de scenario-analyses die voor een drietal hallen zijn gehouden, volgden verschillende oplossingen ten aanzien van het brandveiligheidsconcept. Uit onze berekeningen bleek dat de veiligheid ook gewaarborgd zou zijn met een scheiding van brandcompartimenten tussen de hallen. Een tijdelijke voorziening die vele malen eenvoudiger is en voldoet aan de eisen die de wetgever stelt.
In de fabriek loopt een aantal grote transportbanden van de ene ruimte naar de andere. Brand zou zich daarom snel kunnen verspreiden naar andere ruimtes waar veel brandbaar materiaal ligt. Dit probleem is opgelost door de transportbanden te voorzien van een aantal brandwerende luiken, die dienen als brandwerende afscheiding.

Geen standaard oplossingen
In het SCA-complex bevinden zich brandcompartimenten waar leidingen met grote diameters doorheen lopen, waardoor halffabricaten getransporteerd worden. Die leidingen gaan door de brandscheidingen heen. Er zijn geen standaardoplossingen voor om deze bestaande kanalen en leidingen brandwerend te krijgen, bijvoorbeeld middels kleppen of isolatie. Door de aanwezigheid van sprinklers in het complex is een gelijkwaardige oplossing gecreëerd. Het was mogelijk gelijkwaardigheden toe te passen, met inachtneming van het niveau dat in het verleden vergund is. Gelijkwaardigheden zijn oplossingen die afwijken van de prestatie-eisen, maar die volgens het Bouwbesluit 2012 zijn toegestaan. Het bevoegd gezag (gemeente of brandweer) beoordeelt of de gelijkwaardige oplossing voldoet. De gemeente ging akkoord met de aangegeven gelijkwaardigheden Overigens worden bij wijzigingen in het complex de brandscheidingen verder verbeterd. Hierbij wordt ruimschoots voldaan aan het niveau van de wet- en regelgeving.

Procedureel zijn alle zaken nu perfect op orde. Zonder dat er kostbare voorzieningen zijn gemaakt, is de brandveiligheid geoptimaliseerd. Die veiligheid is blijvend, ook al verbouwt SCA regelmatig. In voorkomende gevallen ondersteunt Munnik Brandadvies bij het vergunningentraject. Daarbij worden de wettelijke eisen zeer regelmatig overstegen, gezien het hoge niveau dat SCA zelf stelt aan de brandveiligheid van de fabrieken.