Dienst Uitvoering Onderwijs, Groningen

In Groningen is voor Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een nieuw kantoorgebouw gerealiseerd. Munnik Brandadvies werd betrokken bij het nieuwbouwproject terwijl de bouw al in een vergevorderd stadium was. We hebben ons daarom in onze advisering vooral gericht op een aantal pragmatische oplossingen. Denk hierbij aan de brandveiligheid van de gevelmaterialen, schachten en doorvoeringen. Daarnaast is er gekeken naar de detailleringen.