EMG Faktors, Groningen

Het voormalige graanpakhuis van EMG Faktors (Elevator Maatschappij Groningen) aan het Eemskanaal in Groningen wordt getransformeerd naar een complex met 43 zelfstandige studio’s van elk veertig vierkante meter. De silo was tot 2015 in gebruik als poppodium. Na een brand is het monumentale pand vlak bij de Berlagebrug niet meer in gebruik geweest.

Fire safety engineering
Ontwikkelaar Vastgoud bereidde de plannen voor de transformatie voor. Vastgoud vroeg Munnik Brandadvies om zich te buigen over de brandveiligheid van dit toekomstige woongebouw van acht verdiepingen. Het feit dat het pand maar één trappenhuis heeft, vroeg om inventiviteit en veel kennis van fire safety engineering (FSE). Bij FSE kan aan de hand van fysische modellen het gedrag van een brand en het effect hiervan op bouwwerken en gebruikers worden beschreven. Het omvat onder meer rookmodellering en -beheersing, vluchten en gedrag van materialen en constructies. Met name bij minder voorkomende en complexe gebouwen geeft FSE handvatten voor de brandveiligheid. Het creëren van een veilige vluchtroute vanuit de woningen leek in eerste instantie slechts mogelijk door balkons rondom het gebouw te maken. Welstand keurde dit plan echter af, omdat men het gevelbeeld zoveel mogelijk in stand wilde houden. Ook is het gebruikelijk om minimaal twee trappenhuizen in een ontwerp als dit te hebben.

Brandscheidingen en ventilatie
Na uitgebreid rekenwerk bleek het mogelijk om intern de ontsluiting te maken, met het trappenhuis als veiligheidsvluchtroute. Een veiligheidstrappenhuis is een alternatief ten opzichte van de twee trappen, maar vereist een grote omvang van de ventilatie. In dit ontwerp is een zogenaamde niet-beslotenheid van de veiligheidsvluchtroute gecreëerd door de oorzaak van de ventilatieomvang te beperken. Tussen de woningen en het trappenhuis zijn daarvoor drie brandscheidingen nodig, alle drie zelfsluitend uitgevoerd met behulp van een dranger. Dit is een vrij unieke en ook kostenefficiënte oplossing, mogelijk dankzij onze kennis van FSE. Met een innovatieve rekenmethode – waarbij onder meer het thermische effect van warme lucht is berekend, en daarnaast hoe rook zich zou gedragen in het trappenhuis – is de benodigde hoeveelheid ventilatie bepaald. Mits de eerdergenoemde drie scheidingen worden aangebracht, kan met geringe ventilatiecapaciteit worden volstaan. De scheidingen zorgen er dan voor dat er nauwelijks rook het trappenhuis – de vluchtroute – inkomt. Op basis van deze berekeningen kon gelijkwaardige veiligheid worden bereikt door het creëren van kleinere ventilatieopeningen. Deze zijn vrij eenvoudig te realiseren zonder het gevelbeeld aan te tasten door het openen van een groot deel van de kleine – bestaande – vierkante sparingen in een van de gevels.

Woningsprinklers
Behalve over een veilige ontvluchtingsroute adviseerde Munnik Brandadvies ook over een sprinklerinstallatie voor het gebouw. Alle 43 studio’s worden voorzien van woningsprinklers, die zijn aangesloten op het waterleidingnet. In Nederland wordt dit niet veel toegepast. Het voordeel van dit systeem is dat er geen grote waterreservoirs nodig zijn. Tijdens de uitvoeringfase begeleiden we ook het installatieproces.

Met deze maatregelen heeft Munnik Brandadvies bijgedragen aan de brandveiligheid van dit karakteristiek industriële pand. Ruim veertig studenten krijgen daarmee een mooie en veilige woonplek op een gewilde locatie niet ver van het stadscentrum.