Beheerbaarheid van brand NEN6060

Gebouwen in Nederland moeten in basis voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Een van de voorschriften is het voorkomen van ongehinderde branduitbreiding. Om dit te realiseren moet het gebouw in brandcompartimenten ingedeeld worden, zodat branduitbreiding beperkt wordt tot een gedeelte van het gebouw. De methode beheersbaarheid van brand is de leidraad voor het bepalen van de grootte van een brandcompartiment en de bijbehorende eisen vanuit het oogpunt van beheersbaarheid van brand. Voor de industriefunctie is het mogelijk een brandcompartiment te realiseren met een gebruiksoppervlakte van maximaal 2500 m², voor de overige gebruiksfunctie geldt een maximale omvang van 1000 m². Soms is het bedrijfsmatig wenselijk of noodzakelijk om over een groter brandcompartiment te beschikken dan de maximale grenswaarde in het Bouwbesluit aangeeft. In dat geval mag er een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 13 van het Bouwbesluit 2012) waardoor er een andere oplossing mag worden voorgesteld die voldoet aan de functionele eisen voor de beperking van brand en ten aanzien van het veilig vluchten. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op de NEN 6060 die een aantal maatregelpakketten biedt die leiden tot de gewenste gelijkwaardigheid.

Deze berekening is toegepast op onderstaande projecten: