Sugar City

The Masked Singer, The Voice of Holland, Master Chef Holland waar televisiekijkend Nederland van geniet op RTL4, kennen hun oorsprong in de showruimtes van Sugar City Events te Halfweg. De voormalige suikerfabriek met een oppervlakte van 110.000 m2 wordt ontwikkeld om te voldoen aan verschillende gebruiksfuncties van het Sugar City terrein. De suikersilo’s zijn omgebouwd tot luxe kantorencomplexen en de fabriekshallen bieden ruimte aan een breed scala aan evenementen. Per evenement wordt een hal omgebouwd tot showlocatie inclusief alle veiligheidsvoorzieningen gericht op de ontvluchting en brandveiligheid. Sugar City Events heeft Munnik Brandadvies BV gevraagd om per evenement de betreffende showhal te toetsen volgens de geldende wet- en regelgeving.

Vergunningstraject

Of je evenement nu een dancefeest, de opname van een reclamespot of de setting voor een programma is, ze hebben één ding gemeen; er geldt voor elk evenement een vergunningsplicht. Welk deel van de fabriek ook gekozen wordt, het evenement wordt ontwikkeld en opgebouwd vanuit een lege ruimte. Per evenement en per ruimte zijn de eisen verschillend om een vergunning te verkrijgen. Het aantal bezoekers, de beschikbare oppervlakte, het soort evenement, de toegankelijkheid voor hulpdiensten en het voldoen aan het gemeentelijk evenementenbeleid zijn voorbeelden waarop getoetst wordt.

Brandveiligheidsniveau

In aanloop naar het vergunningstraject wordt berekend aan een zo optimaal mogelijk brandveiligheidsniveau. Per evenement worden plattegronden ontworpen van de gewenste inrichting, het materiaalgebruik en loop/ontvluchtingsroutes. Deze eventplattegronden worden getoetst op de vluchtveiligheid en brandveiligheid. Tijdens deze toetsing ontstaat er een gedetailleerd ontvluchtingsplan die tijdens een calamiteit leidend is om alle aanwezigen in veiligheid te brengen. Kan het ontwerp niet voldoen aan de criteria van het vereiste brandveiligheidsniveau, dan zijn aanpassingen noodzakelijk. Het uiteindelijke vluchtplan wordt per evenement vanuit Munnik Brandadvies BV besproken met het bevoegd gezag om een efficiënt brandveiligheidsniveau te garanderen.

Omgevingsloket

Het definitieve brandveiligheidsplan wordt per evenement bij het gemeentelijk Omgevingsloket (OLO) ingediend om de noodzakelijke vergunningen te verkrijgen. Het OLO toetst conform het Bouwbesluit op o.a. het vereiste brandveiligheidsniveau. In de praktijk betekent dit vaak een een tijdrovende kwestie, terwijl het organiseren van evenementen hand in hand gaat met strakke deadlines. Stagnatie door langdurige toetsingstrajecten is een serieus debacle die logischerwijze voorkomen moet worden. De BRL 5019 is een kwaliteitsborging waarop organisaties zich kunnen certificeren. Munnik Brandadvies BV is BRL 5019 gecertificeerd. Hiermee wordt aangetoond dat het eigen werk conform de werkwijze van de BRL voldoet aan het Bouwbesluit. Het OLO heeft hierdoor vertrouwen in de uitkomsten van de adviseur en kan daardoor de ingebrachte stukken sneller verwerken. De meerwaarde van een gecertificeerd BRL 5019 adviseur is hiermee aanzienlijk voor in dit geval Sugar City Events, die zich zonder vergunningsstress kan richten op de voorgang van eigen evenementen!

Ook benieuwd wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met ons via info@munnikbrandadvies.nl of 0598-395979.