Woldring Locatie Groningen

Vanaf de tekentafel van Urban Climate Architects is voor Woldring United een opvallend wooncomplex ontworpen gericht op starters en studenten; de Woldring Locatie. Gelegen aan het Reitdiep en de Friesestraatweg heeft Van Wijnen Groningen in iets meer dan één jaar tijd een woonlocatie met binnentuin gerealiseerd. Twee markante in een U-vorm gebouwde woontorens vallen op door hun lijnenspel die het complex met 435 appartementen en 500 m2 commerciële ruimte een eigen speels karakter geven. Gezien de grote tijdsdruk om het geheel tijdig te realiseren in verband met de start van het nieuwe studiejaar, heeft Van Wijnen Groningen de deadline gehaald door uiterst efficiënt samen te werken met adviseurs, leveranciers en onderaannemers. Munnik Brandadvies BV is gevraagd om de brandveiligheid onder haar hoede te nemen, met uiteraard de tijdsdruk als kanttekening. Door de onderlinge samenwerking tussen de diverse betrokken partijen is het gelukt om op de dag van de opleveringsdeadline de bubbels te ontkurken. Een kijkje achter de schermen;

Vertaling naar de praktijk

Om een dergelijk bouwproject in 15 maanden tijd te realiseren is een haarscherpe planning nodig. De 8000 m2 woon- en verblijfruimten zijn in eerste instantie in basis ontworpen, waarna de Gemeente Groningen het primaire bouwplan vergund heeft. Team4 Architecten heeft de vervolgstap gemaakt in de vertaalslag hóe het ontwerp te realiseren in de praktijk. De hieruit voortkomende werktekeningen zijn onze basis geweest om het geheel op brandveiligheid te scannen, waarna het bouwplan wederom is ingediend en vergund.

Optimalisatieslagen in gelijkwaardigheden

Het ontwerp is bekeken en berekend waar optimalisatie ten behoeve van de brandveiligheid gerealiseerd kan worden. Niet alleen in kosten maar ook in effectieve brandveiligheid. Hiertoe behoort de hoofddraagconstructie die opgebouwd is uit beton, waarbij het op de bovenste bouwlaag overgaat in staal. De hoofddraagconstructie moet tijdens een calamiteit in staat zijn om niet alleen gedurende een vereiste gestelde tijd zelf in tact te blijven, maar tevens de woning scheidende wanden overeind te houden. Dit om de maximale vluchttijd van alle aanwezigen te garanderen. We hebben niet gewerkt met de standaard regelgeving vanuit het Bouwbesluit 2012 die voor veel gebouwen passende brandveilige oplossingen biedt, maar gerekend met gelijkwaardigheden. Dit zijn uitbreidingen op de standaard bepalingen in het Bouwbesluit, waardoor brandveiligheidsoplossingen als maatwerk toegekend worden aan een specifiek bouwwerk. In het geval van de Woldring Locatie is de stalen constructie effectief en kostenbewust beveiligd tegen vroegtijdig bezwijken.

Materialisering

Complexe bouwsituaties kunnen materiaalcombinaties heben die individueel voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, maar in combinatie met andere materialen een katalyserende werking ontwikkelen. Materialisatie is in brandveiligheid de sleutel tot een succesvol brandveiligheidsplan; de buiten- en binnengevels zijn qua materialisering uitvoerig in kaart gebracht, evenals de aanvullende maatregelen om brandvoortplanting te voorkomen.

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

Naast materialisering dragen gevelopeningen (ramen) bij aan brandvoortplanting. Met 435 appartementen zijn er behoorlijke aantallen gevelopeningen op de primaire werktekeningen allen preventief op een weerstand van 60 minuten tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) ingeschaald. Mogelijke brandoverslagtrajecten zijn berekend waarbij de uitkomsten uiterst verrassend bleken voor Woldring United; standaard brandwerend glas voldoet op de meeste risicovolle trajecten. Dit maakt in de betreffende gevelopeningen extra brandwerend glas overbodig.

Van detail tot oplevering

Vanaf het doorrekenen van het ontwerp tot aan de uiteindelijke oplevering ontstaan onderweg vragen over bijvoorbeeld de brandwerende afdichting van schachten, materialisering of het toepassen van brandpreventieve voorzieningen. Hoe fijn is het dat de beantwoording gezien de tijdsdruk niet op zich laat wachten, de onderaannemers daardoor verder kunnen met hun werkzaamheden en herontwikkeling hierdoor niet nodig is? Effectief samenwerken komt neer op communiceren en heeft zich tijdtechnisch maar ook kostentechnisch voor dit project bewezen. Terechte bubbels op de dag dat de studenten en jongeren hun nieuwe thuis ontdekken, hun eigen veilige plek om te wonen, te leren en te ontspannen. Groningen heeft met de Woldring aan het Reitdiep er een bijzonder fraai gebouw bij gekregen. Een lust voor het oog en een brandveilig thuis; wat wil je als starter nog meer?!

Fotocredits: Van Wijnen Groningen