Prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit

Prestatie-eisen zijn afgeleid van functionele eisen en betreffen de minimum-eisen die aan een bouwwerk worden gesteld voor de betreffende gebruiksfunctie die op het bouwwerk van toepassing zijn. Elk bouwplan en elk bouwwerk wordt getoetst conform het Bouwbesluit 2012 op gebruiksfunctie gerichte functionele-eisen en prestatie-eisen. Voorbeelden van berekeningen om te toetsen aan het Bouwbesluit zijn: