Laatste puntjes op de i voor het station Assen

 

Assen is de snelst groeiende stad in het Noorden van het land. Zowel economisch als in het woon- werkverkeer laat de stad zien bruisend en actief te zijn. Om te ontwikkelen en economisch gezond te blijven, is een goede bereikbaarheid van levensbelang. Met het afblazen van de Zuiderzeelijn, de snelle treinverbinding Groningen – Amsterdam via Assen, is het Noorden van het land financieel gecompenseerd. Een deel van het geld is door het Rijk beschikbaar gesteld aan het ontwikkelingsprogramma FlorynAs. Acht projecten aan de oostkant van de stad zijn onderdeel van het ontwikkelingsplan dat Assen klaar moet stomen voor de toekomst. Het opknappen van verouderde plekken in de stad, maar ook het ontwikkelen van natuur, recreatie, wonen & werken en de infrastructuur krijgen deze kans vanuit het ontwikkelingsprogramma. Voor het station van Assen betekende dit een ongekende transformatie. In 2016 werd het verouderde station met zijn te kleine perrons voor de intercity’s gesloopt. Er kwam plaats voor een modern volwassen trein- en busstation, capabel om een grote doorstroom van reizigers te verwerken. Intercity’s dragen bij aan een optimale doorstroom en zijn door aangepaste perrons en sporen nu meer dan welkom in Assen.

Het prachtige en markante bouwwerk dat in de Drentse provinciehoofdstad zijn reizigers een warm welkom heet, is opgetrokken uit veel hout en natuurlijke materialen. Om een veilig verblijfsgebied te garanderen moeten onder andere toegepaste materialen aan zwaardere brandklassen voldoen. Ook de ontvluchting is dusdanig ingericht dat tijdens piekmomenten in de spitsuren alle reizigers comfortabel het gebouw kunnen verlaten zonder het risico onder de voet gelopen te worden. Middels een brandveiligheidsplan is dit helder in kaart gebracht.

Bijna een jaar na het vertrekken van de eerste trein vanaf het nieuwe station van Assen wordt er nog steeds hard gewerkt. De tijdrovende spreekwoordelijke puntjes worden op de i gezet, zodat het warme en uitnodigende karakter van het station volledig tot zijn recht komt. Noord Nederland is een volwaardig station rijker. Klaar voor de toekomst, klaar om reizigers een comfortabel vertrek- over- of uitstappunt te geven. Station Assen is meer dan klaar om als sterke schakel in de infrastructuur zijn bijdrage te leveren aan de verbinding van Nederland!

Foto: Egbert de Boer architectural photography, egbertdeboer.com